Stiprina sadarbību vides deklarācijas ieviešanā

28.Septembris, 2018
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Otrdien, 25. septembrī, Valmieras bibliotēkas direktores vietniece Svetlana Jodo, Vidzemes džudo skolas «Valmiera» vadītājs Ventis Beķeris un starptautiskās nevalstiskās organizācijas «Peace Week Institute» (Miera nedēļas institūts) prezidents Judži Mijata (Yuji Miyata) parakstīja apliecinājumu par atbalstu Valmieras vides deklarācijai.

Valmieras pilsētas vides deklarācija ir dokuments, kurā pašvaldība paudusi gribu un apņemšanos strādāt un attīstīt pilsētu ilgtspējīgi. Tas apliecina pašvaldības atbildību par vides saglabāšanu un veidošanu, dabas vērtību saglabāšanu un kaitīgas ietekmes uz apkārtējo vidi mazināšanu, popularizē dabai un cilvēkam draudzīgu dzīvesveidu un kopumā veicina pilsētas ilgtspējīgu attīstību, līdzsvarojot ekonomiskās, sociālās, kultūras un dabas intereses.

Vidzemes džudo skolas «Valmiera» vadītājs Ventis Beķeris atzīst, ka tīra un sakopta vide ir valmierieša cieņas jautājums. Tādēļ, ikdienā organizējot džudo apmācības un jauniešu nometnes, viņš vienlaikus iesaista jauniešus arī Gaujas krastu sakopšanas talkās, kā arī labprāt atbalsta Valmieras pašvaldības organizētās vides iniciatīvas.

Būdams pasaules miera vēstnesis un vides aktīvists, Judži Mijata Valmieru apciemoja jau augusta sākumā. Viņa un viņa pārstāvētās organizācijas misija ir rosināt katru indivīdu sākt darbības mieram, kā arī ar izglītības programmu, pasākumu vadīšanu, ilgtspējīgas ekoloģijas konsultācijām, miera un līdzsvara veidošanu katrā sabiedrības līmenī stiprināt cilvēku humānismu un savstarpējo cieņu. Tādēļ Miera nedēļas institūts labprāt sadarbojas arī ar Valmieras pašvaldību, daloties pieredzē sekmīgai vides deklarācijā pausto mērķu sasniegšanai.

Valmieras bibliotēkas misija ir nodrošināt pieeju informācijai, radīt un pilnveidot vidi, kas rosina zinātkāri, un veicināt zināšanu apguvi. Bibliotēka ir uzsākusi sadarbību ar Valmieras pilsētas pašvaldību un Miera nedēļas institūtu, šobrīd kopīgi veidojot eksperimentālās mūžizglītības kursu pieaugušajiem par vides un sabiedrības ilgtspēju. Kursu paredzēts licencēt Valmieras Izglītības pārvaldē, lai vēl šogad piedāvātu pirmās sertificētās mūžizglītības mācības.

Ar Valmieras vides deklarāciju iespējams iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas www.valmiera.lv sadaļā «Pašvaldība» – «Dokumenti» – «Valmieras vides deklarācija». Pašvaldība aicina valmieriešus būt aktīviem un atbildīgiem savas pilsētas iedzīvotājiem, paužot savu atbalstu arī vides deklarācijā paustajiem mērķiem un elektroniski pievienojoties Valmieras vides deklarācijas atbalstītāju lokam, pauž pašvaldības speciāliste Līga Bieziņa.

APLIECINĀJUMS PARAKSTĪTS. No kreisās: Ventis Beķeris, Svetlana Jodo, Judži Mijata un domes priekšsēdētājs Jānis Baiks. Pašvaldības foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru