Sports

Pa punam Baltijas un Latvijas frontēs

- 11.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Kaut arī vi­sas pirms­se­zo­nas pār­bau­des spē­les Val­mie­ras bas­ket­bo­lis­ti uz­va­rē­ja, ofi­ci­ā­lās gro­za bum­bas se­zo­nas sā­kums mū­sē­jiem pa­gai­dām iz­nā­cis pie­ze­mēts. Viņ­ne­dēļ pa zau­dē­ju­mam iz­brau­ku­mā ti­ka pie­dzī­vots gan BBL, gan LBL čem­pi­o­nā­tos.

Tar­tu Rock Val­mie­ra 86:66 (19:13, 23:19, 14:17, 30:17)

M-trase.lv otrās sezonas noslēgums

- 11.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Sest­dien, 2. ok­tob­rī, Eri­ņos (Nauk­šē­nu no­vads, Ķo­ņu pa­gasts) no­ti­ka M-tra­se.lv mo­to­kro­sa sa­cen­sī­bu pē­dē­jais posms. Lai gan sau­lī­te un sil­tais laiks cil­vē­kus lu­ti­nā­ja, ap­mek­lē­tī­ba ne­bi­ja diez ko lie­la sa­lī­dzi­nā­ju­mā ar to, kā­da tā bi­ja pirms vai­rā­kiem ga­diem, kad ska­tī­tā­ji bi­ja sa­stā­ju­šies vai­rā­kās rin­dās vi­sā tra­sē.

Panākumi speciālajā olimpiādē

- 8.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Liel­pla­to­nē 30. sep­tem­brī Lat­vi­jas spe­ci­ā­lās olim­pi­ā­des tra­di­ci­o­nā­la­jās sa­cen­sī­bās ru­dens kro­sā pie­da­lī­jās 20 ko­man­das no Lat­vi­jas spe­ci­ā­la­jām sko­lām. At­zīs­ta­mi star­tē­ja Dau­gu­ļu spe­ci­ā­lās sko­las ko­man­da. La­bā­kie re­zul­tā­ti: Da­nai Prie­dī­tei — 1. vie­ta 500 m dis­tan­cē, Ed­mun­dam Iva­no­vam 2. v. 500 m, Jā­nim Mit­rov­skim 2. v. 500 m, Lie­nei Sku­jai 4. v. 300 m, Ja­nai Kla­pi­nai 5. v. 300 m, Gun­ta­ram Kla­pi­nam 5. v. 800 m, Sa­bī­nei Ja­ku­še­vai 5. v. 500 m. Veik­smī­gi pie­da­lī­jās arī Vai­da­vas spe­ci­ā­lā in­ter­nāt­pa­mat­sko­las au­dzēk­nis Pē­te­ris Dā­vid­sons — vi­ņam 3. v. 1000 m skrē­jie­nā.

"BK Valmiera" uzsāk abonementu tirdzniecību

- 7.Oktobris, 2010
Sports
Portālā

Šodien, 7.oktobrī, "BK Valmiera" uzsāk abonementu tirdzniecību uz visām basketbola kluba Valmiera mājas spēlēm Vidzemes Olimpiskajā centrā. Līdz "BK Valmiera" sezonas atklāšanas spēlei mājās palikusi vien nedēļa – 15.oktobrī, kad BBL ietvaros tiksimies ar lietuviešu "Ņevežis".

"BK Valmiera" zaudē Tartu "Rock"

- 6.Oktobris, 2010
Sports
Portālā

5.oktobrī, "BK Valmiera" Mastercard Baltijas Basketbola līgas ietvaros izbraukumā tikās ar Tartu "Rock" vienību. Diemžēl līdz galam neizdevās lauzt spēles gaitu un ar 86:66 nācās piekāpties BBL kausa izcīņas uzvarētājiem Tartu "Rock".

Sveicam Eiropas florbola eliti!

- 5.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Va­kar Ko­cē­nu spor­ta na­mā un Vid­ze­mes olim­pis­kā cen­tra uni­ver­sā­la­jā hal­lē sā­kās Ei­ro­pas čem­pi­on­vie­nī­bu kau­sa iz­cī­ņas fi­nāl­tur­nīrs flor­bo­lā, star­tē­ja Ve­cās pa­sau­les as­to­ņas sie­vie­šu un as­to­ņas vī­ru spē­cī­gā­kās ko­man­das no So­mi­jas, Zvied­ri­jas, Švei­ces, Dā­ni­jas, Nor­vē­ģi­jas, Če­hi­jas, Po­li­jas, Igau­ni­jas un Lat­vi­jas.

Aktualitātes Kocēnu novada pašvaldībā

- 5.Oktobris, 2010
Sports
Portālā

No 5. - 9. oktobrim sporta namā “Kocēni” un Vidzemes olimpiskajā centrā norisinās Eiropas čempionvienību kausa finālturnīrs, kurā Latviju jau sesto reizi pārstāv Kocēnu sporta kluba sieviešu florbola komanda “Rubene”. Šodien plkst. 16.00 “Rubene” spēlēs pret “Iksu” no Zviedrijas. Trešdien, 6. oktobrī, plkst. 16.00 “Rubene” - “ Energa Osowa Olimpia” no Polijas. Savukārt ceturtdien, 7. oktobrī, plkst. 19.00 “Rubene” cīnīsies ar “SC Classic” no Somijas. Visas iepriekš minētās spēles notiks sporta namā “Kocēni”.

Vieglatlētikas sacensībās

- 4.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Jāņa Daliņa stadionā notika starptautiskas sacensības šķēpa mešanā Smiltene — Valga Javelin Cup 2010, ko organizēja Latvijas Šķēpa mešanas klubs. Sacensībās piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku dažādās vecuma grupās.

QuBalt kausi badmintonā

- 4.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Septembra sākumā Valmierā risinājās firmas QuBalt dāvāto kausu izcīņa badmintonā vīriešu un sieviešu dubultspēlēs, par ko liels paldies sponsoram Vulfam Harderam.

Gaidot Eiropas florbola izcilniekus

- 1.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Latvijas čempionāta trešās kārtas spēlē Rubenes florbolistes Kocēnu sporta namā ceturtdienas vakarā piedzīvoja jau otro zaudējumu sezonā, ar 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) piekāpjoties RSU/Runway spēlētājām.

Pietrūka vēl pāris Kaufmaņu

- 1.Oktobris, 2010
Sports
Laikrakstā

Jauno basketbola sezonu Valmieras basketbolisti atklāja viesos, galvaspilsētā BBL Elites divīzijas čempionāta mačā tiekoties ar VEF Rīga. Izmantojot tikai 7 spēlētājus (malā palika Graudiņš un Iļjins), valmierieši, kaut parādīja milzu pašaizliedzību aizsardzībā, vāji spēlēja uzbrukumā un bija spiesti atzīt daudz pieredzējušāko un augumā dižāko mājinieku pārspēku.

Jautrie starti Vaidavā

- 30.Septembris, 2010
Sports
Laikrakstā

Ar neviltotu prieku Vaidavā sākās 16. septembra rīts, kad pēc vēsajām un lietainajām dienām bija uzaususi saulaina un burvīga rudens diena un ciemos gaidījām skolēnus un skolotājus no Dauguļu speciālās internātpamatskolas un Rubenes pamatskolas, lai kopīgi visu dienu jautri sportotu un atpūstos.

Arodskolu sporta spēles

- 28.Septembris, 2010
Sports
Laikrakstā

Valmieras 36. arodvidusskola sadarbībā ar profesionālās izglītības sporta klubu AMI Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā, Vidzemes reģiona profesionālās izglītības mācību iestādēm organizēja 21. sporta spēļu sacensības vieglatlētikā. Sacensību galvenais tiesnesis bija Raitis Ravinskis.

Lauku puisim – Eiropā zelts!

- 27.Septembris, 2010
Sports
Portālā

16.septembrī Rīgas lidostā savu skolas biedru, 8.klases skolēnu Artūru Meirēnu Kārķu skolēni sagaidīja ar patiesu prieku un saviļņojumu sirdī – Artūrs atgriezās no Eiropas vieglatlētikas čempionāta Čehijā ar zelta medaļu šķēpmešanā. Šis ir augstākais sasniegums Kārķu skolas sporta vēsturē.