Reģiona finanses – reģiona attīstībai

- 3.Marts, 2021
Laikrakstā

Vietējām rīcības grupām, kuru pamat­uzdevums Latvijā ir piesaistīt ES LEADER fonda finansējumu lauku teritoriju attīstībai, jau vairākus gadus ir iespēja savstarpēji sadarboties un risināt reģionālas nozīmes jautājumus. Rīcības grupas vienojas par nepieciešamajiem pasākumiem, lai sasniegtu kādu kopēju mērķi, un izstrādā sadarbības projektu.

Ceļā uz problēmas risinājumu

Pirms diviem gadiem «Rīgas rajona lauku attīstības biedrība», uzaicinot partnerus no dažādiem Latvijas reģioniem un arī biedrību «No Salacas līdz Rūjai», rosināja aktualizēt pietiekami nopietnu jautājumu – mazo uzņēmēju finansiālais atbalsts. Lai risinātu problēmu, kā esošam vai potenciālam uzņēmējam reģionā piesaistīt nepieciešamo finansējumu, izmantojot alternatīvas aizdevumu formas, biedrības vienojās par sadarbības projektu «Reģiona Finanses Reģiona Attīstībai». Projekta galvenā ideja tika noformulēta īsi un saprotami – vietējo atbalsts vietējiem, vai plašāk – biznesa darbības princips, kur reģionālie uzņēmēji (t.sk. aizdevēji nebanku sektorā) tiek aicināti atbalstīt cita reģionāla uzņēmēja biznesu. Šobrīd šis projekts ir jau finiša taisnē. Ir definētas mikrokreditēšanas programmas vadlīnijas, veikts pētījums un apkopota informācija par mazo uzņēmumu kreditēšanās grūtībām, izveidota mājaslapa Segums, rīkotas diskusijas un projekta darbības apkopojuma konference.

Mērķis attīstīt jaunus finanšu instrumentus (kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības, fondus un citus juridiskus veidojumus) vietējo uzņēmumu vajadzībām bija ambiciozs. Līdz šim Latvijā nav bijusi atbalstoša politika mikro­kredītu jeb investīciju organizēšanai reģionālās uzņēmējdarbības veicināšanā, piesaistot krāj­aizdevumu sabiedrību potenciālu. Projekta partneri secināja, ka ir nepieciešams uzlabojums esošo finanšu instrumentu pieejamībai, krājaizdevumu sabiedrībām vajadzīgi mūsdienīgi, prasībām atbilstoši tehniskie līdzekļi (specializēta datorprogramma mikrokredītu un investīciju apsaimniekošanai, dokumentu/līgumu sagataves, datu bāze). 

TIEŠSAISTĒ. Konferenci «Kur ņemt naudu Latvijas reģionu uzņēmējiem: par un pret krājaizdevu sabiedrībām un citiem alternatīviem finansētājiem» prasmīgi vadīja pazīstamais žurnālists Jānis Domburs. 


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru