Ramona Petraviča: «Mūsu senioriem visām durvīm jābūt atvērtām!»

19.Septembris, 2019
Viedokļi
Laikrakstā

Tuvojoties Starptautiskajai senioru dienai, kas tiek atzīmēta 1. oktobrī, labklājības ministre Ramona Petraviča aicinās Saeimu rīkot atvērto durvju dienu Saeimas namā. Šāda prakse ieviesta Vācijas Parlamentā, un šī lieliskā pieredze būtu jāpārņem arī Latvijā.

Labklājības ministre Ramona Petraviča:

«Ir vērts atvēlēt vienu dienu gadā, lai tuvinātu Latvijas seniorus Saeimas darbam, tā uzlabojot komunikāciju un veicinot dialogu par jautājumiem, kas nezaudē aktualitāti gadu no gada. Sauksim to par Atvērto durvju dienu senioriem Saeimā. Iepazīstoties ar Vācijas pieredzi, secinu, ka šādas tikšanās veicina komunikāciju un labāku izpratni vienam par otra darbu un reālo situāciju. Tas nekādā ziņā neizraisa ne liekus asumus sarunās par «karstajām» tēmām, ne apgrūtina Saeimas darba kārtību. Mazliet pacietības pie drošības pārbaudes un dažas stundas atkāpei no darba plāna pretim var dot neatsveramu ieguvumu komunikācijā turpmāk. Ceru uz kolēģu atbalstu šai idejai kā valdībā, tā Saeimā.»

Latvijas Saeimas namu un plenārsēžu darbību klātienē vērot ikdienā nav iespējams, tomēr tas neizslēdz iespēju rīkot atsevišķu pasākumu, kur senioriem piedāvāt ne tikai ekskursiju Saeimas nama telpās, bet dalību plenārsēdē, iespēju uzdot jautājumus deputātiem un saņemt atbildes uz tiem.

Daudzviet Latvijā 1. oktobrī tiek rīkoti dažādi pasākumi senioriem, lai pievērstu uzmanību nozīmīgai un lielai Latvijas sabiedrības daļai. Tie ir gan pašu senioru koncerti, gan apsveikumu runas viņiem. Tomēr šāda Atvērto durvju diena senioriem Saeimā varētu kļūt par labu tradīciju pozitīvam dialogam.

1. oktobris senioriem nāk arī ar citu būtisku un labu ziņu. Notiks pensiju un atlīdzību indeksācija un tiks palielinātas pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 420 eiro. Tas nozīmē, ka tiks indeksēta visa pensija, ja tā nepārsniedz 420 eiro. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par šo summu, indeksēs pieminētos 420 eiro. Politiski represētajiem, cilvēkiem ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem indeksēs visu pensiju.

Pensijas palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojamā indeksa.

Cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, vecuma pensijas pārskatīšanā piemēros indeksu 1,0719; ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem – piemēros indeksu 1,0805; ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem – indekss būs 1,0891, savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadu, – piemēros indeksu 1,0977.

Piemēram, ja vecuma pensijas piešķirtais apmērs ir 350 eiro, tad senioram ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem no oktobra pensijas apmērs būs 375,17 eiro (par 25,17 eiro lielāks), ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem – pensijas apmērs būs 378,18 eiro (par 28,18 eiro lielāks), ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem – pensijas apmērs būs 381,19 eiro (par 31,19 eiro lielāks). Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 gadi un vairāk, tad pensija palielināsies līdz 384,20 eiro (par 34,20 eiro lielāks).

Izmantota LM informācija


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru