Profesionālās kvalifikācijas atzīšana: Eiropas profesionālā karte

5.Decembris, 2017
Pilsētās un novados
Portālā

Kopš pagājušā gada piecu profesiju pārstāvji – vispārējās aprūpes māsas, farmaceiti, fizioterapeiti, kalnu gidi un nekustamā īpašuma aģenti – var daudz ērtāk nokārtot profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, lai drīkstētu strādāt Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

Eiropas profesionālā karte (EPK) ir elektronisks dokuments, kas atzīst reglamentētās profesijas speciālista profesionālo kvalifikāciju kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam uzņēmējdarbības veikšanai vai īslaicīgai pakalpojumu sniegšanai citā ES vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī.

Piebilstams, ka EPK nav obligāta, jo ikviens no minētajiem speciālistiem var izvēlēties arī līdzšinējo profesionālo kvalifikāciju atzīšanas procedūru, taču dalībvalstīm karšu izsniegšana ir jānodrošina obligāti. Latvijā EPK izsniedz un anulē Akadēmiskās informācijas centrs (AIC), nodrošinot ar pieteikumu saņemšanu un apstrādi saistītās darbības pēc Ministru kabineta apstiprināta maksas pakalpojumu cenrāža.

Priekšrocības – būtiskas

Uzreiz jāuzsver, ka ar šo ES procedūru kvalifikācijas atzīšanu iespējams veikt krietni ātrāk un vieglāk nekā iepriekš noteiktajā standartprocedūrā, turklāt tā ir pārredzamāka – var sekot līdzi sava pieteikuma virzībai internetā un atkārtoti izmantot jau augšupielādētus dokumentus, lai iesniegtu jaunus pieteikumus citās valstīs.

Ja nākotnē būs vēlme vai radīsies nepieciešamība pārcelties uz citu valsti, lai tur dzīvotu pastāvīgi un strādātu savā profesijā vai sniegtu īslaicīgus pakalpojumus, lieta jau būs sistēmā un nevajadzēs vēlreiz iesniegt visus dokumentus. Tas ļaus ietaupīt laiku turpmāko pieteikumu gadījumā.

Turklāt, kā akcentē AIC Diplomatzīšanas departamenta vadītāja Solvita Siliņa, EPK ir vēl viena būtiska priekšrocība, proti, tā ir līdzvērtīga pozitīvam lēmumam par ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.

Jautāta, vai varētu tikt paplašināts to speciālistu loks, kuri elektroniski var saņemt EPK, S. Siliņa teic, ka profesiju pārstāvjus, kuriem pieejama EPK, nosaka Eiropas Komisija, no kuras pagaidām nav ziņu, ka tuvākajā laikā paredzēts papildināt šo profesiju sarakstu. “Ir plānoti grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, bet tie skars tikai EPK apstrādē iesaistītās institūcijas, ne to pieteikumu iesniedzējus,” viņa piebilst.

Kopš pagājušā gada janvāra AIC ir apstrādāti pieteikumi tikai no Latvijas iedzīvotājiem, kuri vēlējušies saņemt EPK darbam citās valstīs. AIC kā uzņemošās valsts atbildīgajai iestādei ir pienākums izskatīt pieteikums arī no ārvalstu speciālistiem to profesionālās kvalifikācijas atzīšanai un tālākai darbībai Latvijā, taču pagaidām neviens šāds pieteikums nav saņemts, atzīmē S. Siliņa.

Plašāku informāciju par EPK procedūru iespējams iegūt vietnē “Tava Eiropa”, bet EPK var pieteikt Eiropas Komisijas autentificēšanās sistēmā “EU Login”, kur pēc tam notiek visa turpmākā saziņa ar atbildīgajām institūcijām līdz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas lēmumam un arī turpmāk.

Apmaksāta publikācija

Komentāri
Pievienot komentāru