Priekšnosacījums eksportam Eiropas Savienībā – CE marķējums

26.Septembris, 2017
Ekonomika
Portālā

Latvijas un Eiropas tirgū CE marķējums paaugstina ražotāja konkurētspēju un reputāciju, uzsver dekoratīvo sienas paneļu un žogu uzņēmuma SIA “Gravtex” tirdzniecības pārstāve Anita Rihlicka: “CE marķējums ir sava veida garantija par drošību kā cilvēkiem, tā arī īpašumam un videi. Ja produktam nav atbilstošais CE marķējums, klienti no citām valstīm var nepieņemt viņiem sūtīto preci. Mēs ražošanā esam ņēmuši vērā ES direktīvas, izvēloties formas, izmērus un izmantojamos materiālus, lai mūsu dekoratīvie žogi un koka paneļi atbilst CE marķējumam un mēs kā ražotājs varam kļūt par uzticamu biznesa partneri Eiropā.”

CE marķējums ir ražotāja apliecinājums, ka prece atbilst visām attiecināmajām normatīvo aktu prasībām un to izmantošana nerada apdraudējumu drošībai, veselībai un videi. Pastāv  deviņpadsmit preču grupas, kurām ir obligāti jāveic preču atbilstības pārbaude un jāpiemēro CE marķējums. Šīs preču grupas ir:

-          gāzes apkures katli; -          trošu ceļi, pa kuriem paredzēta cilvēku pārvadāšana; -          būvmateriāli; -          elektromagnētiskie savienojumi; -          iekārtas un aizsarglīdzekļi, kas paredzēti lietošanai sprādzienbīstamā vidē; -          pirotehnikas materiāli; -          lifti; -          elektroiekārtas; -          medicīniskie izstrādājumi implanti; -          visas medicīnas un ārstniecības iekārtas; -          diagnostikas iekārtas in vitro; -          mehāniskie, neautomātiskie svari; -          iesaiņojums un iesaiņojamo materiālu atlikumi; -          individuālie aizsardzības līdzekļi; -          spiediena iekārtas un to aprīkojums; -          stacionāras radio un telekomunikācijas ierīces; -          izklaides kuģi; -          ražošanas iekārtas; -          rotaļlietas.

Pirms preces nodošanas ekspluatācijā ražotājam ir jāizvērtē savas preces atbilstība piemērojamajām Eiropas Savienības (ES) direktīvām, uz preces iepakojuma vai korpusa norādot CE marķējumu.

Uzņēmuma, kurš ražo mēbeles, dārza aksesuārus un rotaļlietas, SIA “EKJU” biroja vadītāja Linda Abramova skaidro CE marķējuma nozīmi eksportā: “98% no mūsu produktiem tiek eksportēti uz ES valstīm, un klienti pieprasa marķējumu rotaļlietu precēm kā rotaļu mājiņām, ko mēs ražojam. Ar produkcijas marķēšanu un sertificēšanu mēs neiegūstam papildu klientus, tā vienkārši ir nepieciešama, lai vispār varētu savus izstrādājumus tirgot ES. Sertifikācijas process nav īpaši sarežģīts, toties ir atbildīgs un prasa papildu izdevumus, kas arī palielina produkta ražošanas izmaksas. Taču vienlaicīgi tas nodrošina sekmīgu produktu tirdzniecību Eiropā.”

Katram ražotājam un tirgotājam individuāli jāizpēta uz savu preci attiecināmie normatīvie akti par atbilstību drošuma, veselības un vides prasībām ES, kā arī jāveic nepiciešamās preces atbilstības pārbaudes. Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) tīmekļa vietnes sadaļā “Preces un pakalpojumi” ir iespējams detalizēti uzzināt par prasībām un nepieciešamajām pārbaudēm preces atbilstības noteikšanai.

CE marķējums ir garantija patērētājiem par viņa drošību, lietojot preci. Tomēr nereti dzirdēti dažādi gadījumi par bīstamu preču atsaukšanu no turpmākas ražošanas un tirdzniecības. Kā skaidro PTAC Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja Sanita Gertmane: “Nevaram apgalvot, ka no nedrošām precēm patērētāji necieš. Bieži vien par to mums netiek ziņots. Tomēr, lai nodrošinātu patērētāju drošību, mēs ik gadu testējam un konstatējam diezgan daudz drošības noteikumiem neatbilstošas preces. No šajā pusgadā testētajām 140 dažāda veida precēm 115 tika klasificētas kā neatbilstošas, piemēram, esam konstatējuši ftalātus (bīstamas, kancerogēnas vielas) rotaļlietās un neatbilstošus gāzes balonus.”

Lai nodrošinātu patērētāju drošību, ikvienam ražotājam un tirgotājam ir vēlams pārliecināties par savas preces atbilstību piemērojamajām prasībām un marķēt to ar CE atbilstības marķējumu. Tāpat PTAC aicina patērētājus informēt par CE marķējuma neesamību kādai no deviņpadsmit preču grupām esošām precēm.

2017. gada 26. oktobrī plkst. 10.00 Latvijas Investīciju attīstības aģentūras (LIAA) telpās, Pērses ielā 2, Rīgā notiks LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā organizēts seminārs “CE marķējums – pamatnosacījums preču tirdzniecībai ES tirgū”.

Seminārs būs teorētisks un konsultatīvs. Dalībnieki tiks informēti par CE marķējumu kopumā, tā prasībām un iegūšanu, kā arī būs iespēja saņemt konsultācijas par dažādām aktuālākajām preču grupām. Seminārā uzstāsies un konsultācijas nodrošinās speciālisti no PTAC.

Dalība seminārā iespējama, iepriekš reģistrējoties. Papildu informāciju par CE marķējumu un dalību seminārā iespējams saņemt, sazinoties ar Eiropas Biznesa atbalsta tīklu Latvijā (tālr. nr. +371 670 394 30, e-pasts: info@een.lv).

Apmaksāta publikācija

Komentāri
Pievienot komentāru