Priekšlikumi satiksmes plūsmas monitoringam Valmierā

- 8.Novembris, 2018
Pilsētās un novados
Laikrakstā

26. un 27. oktobrī paralēli 100 pasaules pilsētās norisinājās starptautiskā iniciatīva «Copernicus Hackathon and Climathon», tajā skaitā Rīgā RTU Design Factory. 24 stundās iniciatīvas dalībnieki meklēja risinājumus satelītu datu izmantošanai viedā un klimatam draudzīgā veidā. Komandām bija jārisina Salacgrīvas un Cēsu novadu, Jelgavas, Liepājas un Valmieras pilsētas pašvaldības vai pašu definēti izaicinājumi.

Valmieras pašvaldība iniciatīvas dalībniekiem piedāvāja meklēt risinājumus klimatam draudzīgai transporta plūsmas plānošanai pilsētā. Arvien pieaugošais iedzīvotāju skaits, kuri dzīvo pilsētā vai katru dienu ierodas no apkārtējiem novadiem, palielina pilsētā esošo automašīnu skaitu un tādējādi arī CO2 izmešu daudzumu. Tādēļ klimatona dalībnieku uzdevums bija piedāvāt risinājumus, kā ar salīdzinoši maziem finansiāliem ieguldījumiem apzināt automašīnu plūsmu pilsētā, to galamērķi un pārvietošanos. Kvalitatīva analīze ļautu uzlabot pilsētas infrastruktūru un padarītu to iedzīvotājiem un videi draudzīgāku.

Valmieras izaicinājumu pieņēma divas komandas. Studenti apliecināja, ka visefektīvākais transporta plūsmas izpētes veids ir izmantot esošo videokameru tīklu pilsētā. Studenti piedāvāja uzlikt arī pārvietojamās kameras lielākajos pilsētas krustojumos un datus saslēgt ar speciālu programmatūru, lai veiktu transporta plūsmas analīzi. Tas saskan arī ar pilsētas plānotajām aktivitātēm.

Valmieras pašvaldība pozitīvi novērtēja arī Jelgavas izaicinājumu pieņēmušās komandas sniegumu. Komanda izstrādāja eko-produktu pilsētas centra atslogošanai no automašīnām – automašīnu braukšanas maršrutus, pa kuriem pārvietojoties tiek savākti punkti, ko vēlāk iespējams transformēt dažāda veida atlaidēs. Piedāvātais risinājums saskan ar Valmieras pilsētas jauno saukli Dzīvojam zaļi! un atbilst pilsētas vērtībām. Par jauniešu priekšlikumiem pilsēta pasniedza veicināšanas balvas.

Lai mazinātu pilsētas ietekmi uz klimata pārmaiņām, Valmieras pašvaldība regulāri veic investīcijas pilsētas infrastruktūrā un īsteno projektus ietekmes uz vidi mazināšanai. Mērķtiecīgi ir nomainīti 52% pilsētas apgaismojuma uz energoefektīvo LED apgaismojumu, Valmieras pilsētas pašvaldībā un tās iestādēs ir ieviesta energopārvaldības sistēma, iegūstot energopārvaldības sistēmas sertifikātu LVS EN ISO 50001:2012, ir izstrādāta un pieņemta vides deklarācija. Tiek veicināta daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltināšana, atbalstīts veselīgs dzīvesveids, atjaunoti koku stādījumi, veidotas dabas takas.

KLIMATONA dalībnieku uzdevums bija meklēt risinājumus klimatam draudzīgai transporta plūsmas plānošanai pilsētās. Publicitātes foto

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru