Pilsētās un novados

Avāriju izraisījušais BMW vadītājs traucies ar ātrumu 110 km/h

- 7.Decembris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

Policija jau informēja par ceļu satiksmes negadījumu, kas notika 25.septembrī 20:45 Valmierā K.Baumaņa un Beātes ielu krustojumā un kurā iesaistītas automašīnas BMW un VW PASSAT. Pēc policijā reģistrētās informācijas sadursme notikusi, kad a/m VW Passat vadītājs, 1946. gadā dzimis vīrietis, nav palaidis pa galveno ielu braucošo a/m BMW, ko vadījis 1968. gadā dzimis Alojas novada Brīvzemieku pagasta iedzīvotājs. Sadursmē bojātas abas automašīnas, cietušo nav.

Aizdegas Ķoņu skolas skurstenis

- 6.Decembris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

Reģiona teritorijā reģistrēta informācija par vairākiem ceļu satiksmes negadījumiem, kuru cēlonis pārsvarā ir nepareiza, laika un ceļa apstākļiem neatbilstoša braukšanas ātruma izvēle. Notikušas arī vairākas ugunsnelaimes, vienā no tiem cietusi viena persona. Reģionā reģistrēta informācija par deviņiem ceļu satiksmes negadījumiem. Vienā no tiem bojā gājusi 1962. gadā dzimusi sieviete.

Svētki un pateicības vārdi labam kolēģim

- 2.Decembris, 2010
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Va­kar uz svi­nī­go sa­nāk­smi par go­du Valsts po­li­ci­jas 92. ga­da­die­nai pul­cē­jās arī Vid­ze­mes re­ģi­o­na pār­val­des dar­bi­nie­ki un po­li­cis­tu sa­dar­bī­bas part­ne­ri no tu­vē­jiem no­va­diem un pil­sē­tām. Mūs svei­ca arī Igau­ni­jas ko­lē­ģi — Rie­tu­mu pre­fek­tū­ras Pēr­na­vas ie­cir­kņa priekš­nieks Me­his Mets un kri­mi­nāl­po­li­cists Va­hur Met­sa­ta­lu, kā arī Dien­vi­du pre­fek­tū­ras pre­fekts Tar­mo Kohv un kri­mi­nāl­po­li­ci­jas bi­ro­ja priekš­nieks Val­lo Kop­pel.

Alūksnē pušķos Eņģeļu egli

- 2.Decembris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

Atsaucoties LNT, portāla ziedot.lv un Swedbank aicinājumam, arī Alūksnes novada pašvaldība iesaistījusies labestības akcijā „Eņģeļi pār Latviju”, pie Alūksnes slimnīcas pušķojot Eņģeļu egli, bet pirms tam administratīvās ēkas foajē līdz 13. decembrim ikviens varēs aplūkot novada izglītības iestāžu darinātos eņģeļus.