Paveiktais un domas par nākotni Valmierā

- 17.Janvāris, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

2019. gads bijis darbīgs. Īstenoti vairāki nozīmīgi projekti. Tika pabeigta Rietumu industriālā maģistrāle. Tā nodrošina Valmieras industriālo teritoriju savstarpēju sasaisti, kā arī savienojumu ar starptautisko autoceļu tīklu TEN-T, kas ir būtiski arī uzņēmējiem. Turklāt liels ieguvums ir Rīgas ielas atslogošana, kas uzlabos dzīves vidi valmieriešiem, gan domājot no ekoloģiskā viedokļa, gan arī par drošību, jo līdz šim no Rīgas puses iebraukšana Valmierā bija tikai pa vienu ielu. 

Ir uzsākta jaunas šķeldas katlumājas būvniecība. Nākamā gada nogalē Valmierā būs nodrošināta mūsdienīga un dabu sau-dzējoša enerģijas ieguve. Pašlaik ap 70% saražotās siltumenerģijas tiek iegūts no dabasgāzes. Jaunā katlumāja dos iespēju būtiski samazināt fosilo energoresursu izmantošanu un Valmierai kļūt videi vēl draudzīgākai. Būtiski, ka tiks nostabilizēta apkures cena un dota iespēja vietējiem uzņēmējiem apgādāt šķeldas katlumāju ar kurināmo.  Noslēdzās ēkas pārbūve Ūdens ielā 2C. Tā ir dažādu sociālo grupu dzīvojamā ēka. Pirmajā stāvā ir divi dzīvokļi personām ar kustību traucējumiem, bet otrajā stāvā deinstitucionalizācijas projekta «Vidzeme iekļauj» ietvaros ir izveidoti 16 grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, turklāt šiem iedzīvotājiem ir iespēja saņemt sociālā darba speciālista atbalstu. Savukārt trešajā un ceturtajā stāvā ir izveidotas dzīvojamās telpas ar koplietojamām sadzīves telpām. Jāpiemin, ka šajā ēkā, nodrošinot atsevišķu ieeju, ir arī telpas atskurbšanas pakalpojuma sniegšanai un nakts patversme. Šis ir pirmais šāda veida projekts Latvijā. Vadoties pēc pieprasījuma, redzam, ka tas ir vajadzīgs projekts.  Izstrādes procesā ir dienas centrs jauniešiem gan ar garīgiem, gan kustību traucējumiem. Tur būs iespēja jēgpilni pavadīt laiku, mācīties vai strādāt, veicinot viņu patstāvību, rosinot interesi darboties ārpus mājas, satikties ar vienaudžiem. Protams, tas būs atbalsts arī viņu ģimenēm. Pašlaik jau aktīvi darbojas dienas aprūpes centrs «Stropiņš», kas ir nozīmīgs atbalsts darbā ar klientiem ar garīgās attīstības problēmām. Redzam, ka pieprasījums jau pārsniedz piedāvājumu, tāpēc ir jārūpējas par atbalsta iespējām.

Valmieras pilsētas pašvaldības foto  


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru