Pārbūvēta ēka Ūdens ielā 2C

11.Aprīlis, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Ekspluatācijā pieņemta ēka Valmierā, Ūdens ielā 2C.

«Ēkai, kas celta 1968. gadā, ir dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas statuss. Atbilstoši SIA «OZOLA & BULA, arhitektu birojs» izstrādātajam būvprojektam ēkai veikti pārbūves darbi, kas novērsuši ēkas konstrukciju bojāšanos. Projekta ietvaros veikta arī ēkai piegulošās teritorijas labiekārtošana, atjaunojot piebrauktuves un izbūvējot automašīnu stāvlaukumu un gājēju ietves ap ēku. Teritorijā sakārtots apgaismojums un pie ēkas uzstādītas video novērošanas kameras.

Ēkai nomainītas visas inženierkomunikācijas, kā arī īstenoti energoefektivitātes pasākumi. Ēkai izbūvēts divslīpju jumts ar tērauda jumta segumu. Savukārt uz tā uzstādīti saules kolektori siltā ūdens sagatavošanai, kas samazinās siltā ūdens izmaksas. Tāpat ēkai nomainīti visi logi. Iekštelpās izvēlēti pret nolietojumu droši būvmateriāli, sienas un grīdas ir no viegli kopjama materiāla. Gaiteņos uzstādīts LED apgaismojums ar kustību sensoriem, ēkā ir pieejams interneta, televīzijas un telekomunikāciju tīkls. Izbūvēta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas trauksmes signalizācija un uzstādīti dūmu detektori. Ēkas visos stāvos ir izvietotas videonovērošanas kameras, nepieciešamības gadījumā video attēla signāls no novērošanas kamerām būs redzams arī Valmieras pilsētas pašvaldības policijas Operatīvās informācijas centrā,» stāsta Valmieras pašvaldības speciāliste Liene Zālīte.

Ēkas otrajā stāvā deinstitucionalizācijas projekta «Vidzeme iekļauj» ietvaros ir izveidoti 16 grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, bet pirmajā stāvā – divi dzīvokļi personām ar kustību traucējumiem. Lai nodrošinātu grupu dzīvokļu pakalpojumu, tiks piesaistīts sociālā darba speciālists. Grupu dzīvokļiem noticis mēbeļu izgatavošanas, piegādes un uzstādīšanas iepirkuma process.

Nama pirmajā stāvā ir paredzētas telpas nakts patversmei līdz 15 personām un telpas atskurbšanas pakalpojuma sniegšanai līdz 10 personām. Abi pakalpojumi tiks nodrošināti telpās ar atsevišķām slēgtām ieejām, turklāt tās ir nodalītas no pārējās ēkas. Pirmajā stāvā atrodas arī palīgtelpas darbiniekiem. Nakts patversmes pakalpojumu līdz 30. aprīlim joprojām varēs saņemt Purva ielā 13, bet plānots, ka no šā gada rudens šo pakalpojumu nodrošinās Ūdens ielā 2C. Pašlaik nakts patversmes pakalpojumu Purva ielā 13 nodrošina biedrība «Latvijas samariešu apvienība», un plānots sadarbību ar biedrību turpināt arī Ūdens ielā 2C, kur tās personāls nodrošinās nepārtrauktu klātbūtni.

Savukārt trešajā un ceturtajā stāvā izveidotas dzīvojamās telpas ar koplietojamām sadzīves telpām. Šo dzīvesvietu piešķiršana notiks atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas lēmumiem par palīdzības sniegšanu dzīvojamo telpu jautājumā.

Ēka Ūdens ielā 2C kā dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā māja izveidota atbilstoši Valmieras pilsētas attīstības programmai 2015. – 2020. gadam. Atbilstoši iepirkuma rezultātiem ēkas pārbūvi veica SIA «Ekers». Pārbūves kopējās izmaksas ir 1705034,62 eiro. Projekta realizēšanai piesaistīts arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 214021,59 eiro, kā arī valsts budžeta finansējums 7553,70 eiro apmērā.

Ēkas pārbūve tika veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā «Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās ēkas Ūdens ielā 2C, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve».

PĀRBŪVĒTĀ ĒKA Ūdens ielā 2C. Publicitātes foto

Komentāri
Pievienot komentāru