Palikt uz viena viļņa!

- 12.Decembris, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Rūjienas Mūzikas skola 30. novembrī ar trīsdaļīgu koncertu skanīgi un krāšņi svinēja savu 40. jubileju.

Mūzikas skola mazam novadam ir greznība. To tā pa īstam sākam saprast un novērtēt tikai tagad, kad ir iespējas salīdzināt, kāda, cik pieejama un cik dārga muzikālā izglītība ir Rietumu attīstītajās valstīs. Tas, ko agrāk uzskatījām par pašsaprotamu, izrādās, patiesībā ir ekskluzīva iespēja jaunajās paaudzēs attīstīt emocionālo inteliģenci. Mūzikas apguve paver plašas iespējas izglītoties ne tikai mūzikas jomā, bet, kā sen pierādīts, palīdz cilvēkam attīstīties vispusīgi. Mūzikas skolas audzēkņi visbiežāk ir darbīgi un veiksmīgi arī citās jomās. Mūzikas skolu gan, jāteic, novērtējam ikreiz, kad pilsētas un novada sarīkojumos spēlē pūtēju orķestris vai kādu pasākumu izdaiļo individuālie priekšnesumi. Novērtējam ikreiz, kad dzirdam par mūsu skolēnu panākumiem konkursos.

Uz Rūjienas kultūras nama skatuves – visu paaudžu audzēkņi un pedagogi

Tas ļāva uzskatāmi izbaudīt muzikālo prasmju izaugsmi, kāda iespējama, nepārtraukti skolojoties. Pašiem mazākajiem līdz ar muzikālā skaņdarba apgūšanu jāiemācās arī skatuves kultūra, kas sākas ar uznākšanu un paklanīšanos sinhroni ar koncertmeistaru. Ansamblī muzicētājiem jāsajūt kopība ar citiem. Mūziķim jāprot emocionāli iepauzēt pēc beigu akorda un cienīgi saņemt skatītāju aplausus un ziedus. Mūziķi, kā jau emocionāli jūtīgāki un trauslāki, kautrības dēļ nereti saīsina tieši pateicības daļu.

Vairāk nekā divu stundu krāšņs koncerts – ar 26 priekšnesumiem

Tos pieteica pati skolas direktore Gunta Kalniņa. Viņa prata saistoši izstāstīt brīnumainākos faktus, kuru pieminēšana ieskicēja paaudžu pēctecību un mūzikas skolas visai ilgajā mūžā paveikto. Piemēram, par to, ka mūsu mūzikas skola kā reti kura var priecāties par savu audzēkņu atgriešanos jau pedagogu statusā. Sumināja arī visilgāk strādājušos pedagogus – Dzintaru Kalniņu, kurš bija mūzikas skolas direktors vairāk nekā 30 gadus, Jutu Kalniņu, kuras 50 darba gadi atdoti Rūjienai, Elitu Mukāni, kura strādājusi 35 gadus, Helēnu Gaidlazdu, kura mūziku mācījusi vairāk nekā 30 gadus. Jauki, ka koncertā spēlēja gan Helēnas meita un skolotāja Anete Šantare (Gaidlazda), gan Anetes meita un Helēnas mazmeita Katrīna Anna, kura tagad ir Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas skolas audzēkne. Sirsnīgi izskanēja skolotājas Helju Kluces vijoles solo – veltījums savam skolotājam Dzintaram Kalniņam.

JUBILEJAS KONCERTA KOPORĶESTRIS.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru