Palielinās iekļaujošās izglītības iespējas

4.Aprīlis, 2019
Viedokļi
Laikrakstā

Valmieras pašvaldība ir sagatavojusi plašu materiālu, informējot par Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra piedāvātajām skološanās un izaugsmes iespējām bērniem ar speciālām vajadzībām. Šis materiāls nosūtīts izmantošanai medijiem, un «Liesma» to publicē šīs dienas numurā. Lasiet 7. lappusē.

«Liesma» publicē arī Valmieras Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieces IVETAS PĀŽES viedokli par iekļaujošās izglītības pieejamību.

«Iekļaujošās izglītības iespējas Valmierā arvien palielinās. 2010. gadā licencēta programma bērniem ar mācīšanās traucējumiem bija vien Valmieras Pārgaujas sākumskolai, taču šobrīd pamatizglītības programma, kas paredzēta skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, tiek īstenota gandrīz visās Valmieras skolās.

Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā programma bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem tiek īstenota no 2012. gada. Līdz tam skolā mācījās bērni ar dzirdes traucējumiem, kā arī bērni ar garīgās attīstības traucējumiem pie nosacījuma, ja skolēnam bija arī dzirdes traucējumi. Līdz ar to salīdzinoši pavisam nesen Valmieras bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem ir iespēja saņemt kvalitatīvu izglītību tuvu dzīvesvietai. Jāteic, ka Valmieras Gaujas krasta vidusskolai – attīstības centram kā speciālās izglītības iestādei tiek izvirzītas augstas kvalitātes prasības, kā jebkurai citai izglītības iestādei.

Skola ir īpaša ar to, ka tā strādā, nevis lai sasniegtu vispārīgo izglītības līmeni, bet gan lai panāktu maksimālu bērna attīstību, ņemot vērā katra konkrētā bērna vajadzības un spējas, izmantojot individuālu pieeju. Arī bērnam ar speciālām vajadzībām, ņemot vērā konkrētā bērna  attīstības līmeni, ir iespējams izvirzīt konkrētus mērķus un uzdevumus, tad viņš var pilnveidoties, sasniegumus salīdzinot ar savām iepriekšējām spējām, nevis citu bērnu sniegumu. Bērnam ar speciālām vajadzībām vispārizglītojošā izglītības iestādē ir nepieciešami ārkārtīgi lieli resursi atbalsta vides un personāla nodrošināšanā.

Licencēt programmu ir darba vienkāršākā daļa, savukārt apzināt to, kas nepieciešams bērnam ar speciālām vajadzībām, ir ilgstošs un mērķtiecīgs darbs, ko veic katras skolas vadība un tās pedagogi pēc speciālās programmas akreditācijas. Jāsaka, ka pēdējās desmitgades laikā visas Valmieras skolas ir darījušas daudz ceļā uz iekļaujošas izglītības īstenošanu.»

Fakti

Valmieras pilsētas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs akreditētās speciālās izglītības programmas:

#  Valmieras 2. vidusskolā:

* speciālā pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācību traucējumiem;

* speciālā pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

# Valmieras 5. vidusskola, Valmieras Viestura vidusskola, Valmieras sākumskola un Valmieras Pārgaujas sākumskola piedāvā speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācību traucējumiem.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru