Mūsu dārgums — ziemeļu purvi

- 11.Augusts, 2017
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Dabas lieguma «Ziemeļu purvi»  Dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana notiks 7. septembrī plkst. 15 Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā SALA, Liepu ielā 3, Ungurpilī.

Dabas liegums «Ziemeļu purvi» atrodas Latvijas ziemeļaustrumos — Ziemeļvidzemē, Igaunijas pierobežā, Mazsalacas novada Ramatas pagastā un Alojas novada Staiceles pagastā. Dabas lieguma teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas mērķis ir Latvijā un Eiropā nozīmīgu aizsargājamo purvu, saldūdeņu, mežu un zālāju biotopu kvalitātes uzlabošana vai to atjaunošana, kā arī retu un īpaši aizsargājamu augu un dzīvnieku populāciju saglabāšana un purva biotopu hidroloģiskā režīma stabilizēšana degradētajās purvu daļās. Kopš 2004. gada dabas liegums ir iekļauts Natura 2000 teritoriju tīklā kā C tipa teritorija, kas noteiktas īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.

Uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi aicināti visi interesenti.

Dabas aizsardzības plāns augustā pieejams arī Ramatas pagasta pārvaldē («Ķīši», Ramata, Ramatas pagasts) un Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldē (Lielā iela 7, Staicele).

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, finansē Eiropas Komisijas LIFE+ programma un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija.

Priekšlikumus un komentārus aicinām sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi mara.pakalne@lu.lv vai uz Latvijas Universitātes Botānisko dārzu Kandavas ielā 2, Rīgā, LV-1083, norādot, ka vēstule adresēta LIFE projektam «Mitrāji». Priekšlikumi tiks pieņemti līdz 24. augustam.

DABAS LIEGUMS. Purvi Ramatas un Staiceles pusē.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru