Mīļi gaidīti ciemiņi

- 29.Novembris, 2018
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Pagājušās nedēļas ceturtdienā mazajā Ķoņu pagasta pārvaldes zālē līdz vēlai vakara stundai nenorima čalas, apsveikumi, mūzika un dziesmas – dziedātas gan latviešu, gan igauņu valodā. Pie ķoniešiem ciemos bija ieradušies tālie igauņu draugi no Ūes Karistes Klubs 60+. Pasākuma sākumā visi kopīgi Anetes vadībā gatavojām ziepes. Ikviens, kas vēlējās, varēja pagatavot dažādām smaržām piepildītu ziepju gabaliņu un paņemt līdzi kā piemiņu no šī pasākuma. Pēc tam – dziesmas, apsveikumi mūsu valstu 100 gadu jubilejas svinībās gan no igauņu draugu, gan no folkloras kopas Dzīne puses kopā ar mūsu tautas spēka dziesmām un laba vēlējumiem mūsu valstīm dzīvot saules mūžu.

Ūe Kariste ir mazs ciems Mulgi pašvaldībā. Ciemā darbojas bibliotēka, Mulgi muzejs, tautas nams, kurā savu mājvietu atradis Klubs 60+. Klubā darbojas 32 dalībnieki gan no Ūes Karistes, gan arī no Abjas, Kalistes un citām vietām. Klubs dibināts ar mērķi saturīgi pavadīt brīvo laiku vecākā gadu gājuma cilvēkiem. Klubu vada Laila, enerģiska sieviete, kura dzied, spēlē un prot latviešu valodu – tas atvieglo mūsu sazināšanos ar igauņu draugiem. Laila stāsta, ka viņi sanākot kopā reizi mēnesī, izņemot vasaras mēnešus. Kopīgi svinot dalībnieku dzimšanas dienas, Ziemassvētkus, tēvu, mātes dienu, smieklu dienu un citus svētkus. Pa reizei daloties pieredzē ar savām prasmēm gan rokdarbu darināšanā, gan arī ēdienu gatavošanā. Visus dalībniekus vienojot dziesmas prieks, un tāpēc tagad nodibināta arī senioru kapela, kas neiztrūkstoši katra saieta reizē uzspēlējot un uzdziedot. Par to katrā tikšanās reizē, gan pie igauņu draugiem Igaunijā, gan arī mūsu pagastā, pārliecinājāmies arī mēs, folkloras kopas Dzīne dalībnieki. Mūsu kolektīvā nav dižu spēlmaņu, vienīgi mūsu vadītāja Aira ar akordeonu, reizēm Atis un Mikus, un mēs, pārējie, piesitam bungas un citus dažādus seno latviešu grabināmos un sitamos instrumentus. Sanāk jau tīri labi.

Mūsu draudzības pasākumā īpašs tulkojums nebija vajadzīgs, jo visu izteica dziesmas un kopdziedāšana. Izjusti un spēcīgi kopkorī skanēja Raimonda Paula Kurzeme, kura igauņiem ir īpaši iemīļota dziesma. Arī Pētera Jurciņa Vālodzīti igauņi bija iemācījušies latviski. Daudz tika dziedātas ziņģes, kas ir kopējas gan latviešiem, gan igauņiem.  Katra kopēji dziedātā dziesma tika pavadīta ar lielām ovācijām un aplausiem. Piesātināti ar skaistām emocijām un mīlestību, sirsnīgi atvadījāmies no igauņu draugiem. Pēc šī jaukā pasākuma esam pārliecināti, ka dziesma spēj palīdzēt gan bēdās, gan priekos, spēj vienot un padarīt pasauli labāku. Šodien jau mēs visi droši esam iesoļojuši nākamajā simtgadē. Lai mūsu tautām veicas!

Par pasākuma sagatavošanu sakām lielu paldies pagasta kultūras darbiniecei Egitai, par atbalstu SIA Kunturi un liels paldies par brīnišķīgo svētku torti SIA Liepkalni.

MUZICĒ kapela no Igaunijas. Egitas Podnieces foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru