Izstrādā Vidzemes Attīstības programmu 2021-2027

- 16.Decembris, 2020
Sabiedrība
Laikrakstā

Vidzeme ir talantīgus un darbīgus cilvēkus piesaistošs, labi savienots, iekšēji integrēts un drošs reģions, kas spēj elastīgi piemēroties izaicinājumiem, ir konkurētspējīgs un tiecas uz izcilību noteiktās reģiona viedās specializācijas jomās – tā skan vīzija, kuras ietvaros Vidzemes plānošanas reģions izstrādā jauno reģiona Attīstības programmu 2021. – 2027. gadam.

Programmas izstrādē iesaistīti sabiedrības pārstāvji, kuri tematiskās fokusgrupās diskutē par izaicinājumiem, prioritātēm un aktivitātēm, kas ir būtiski, domājot par reģiona attīstību un sasniedzamajiem mērķiem.

Plānošanas dokuments nākamajiem septiņiem gadiem tiek izstrādāts ar mērķi veicināt Vidzemes ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību un maksimāli koncentrējas uz reģiona iedzīvotāju vajadzībām un teritorijas attīstību. Plānots, ka dokumenta izstrāde noslēgsies 2021. gada jūnijā. Attīstības programmas ieviešanā līdzatbildīgas būs arī reģiona pašvaldības, pirms tam akceptējot dokumentu kā nozīmīgu Vidzemes teritorijas attīstības mērķu un uzdevumu kopumu.

«Reģionu loma Eiropā pašlaik pieaug. Lauku teritoriju attīstība ir būtisks Eiropas ekonomikas progresa elements, un šobrīd tiek diskutēts par lauku vides pievilcības un potenciāla atklāšanu no jauna. Ir īstais brīdis stiprināt Vidzemi kā vietu ar konkrētām priekšrocībām un potenciālām iespējām, padarot Latvijas lauku teritorijas pievilcīgas gan dzīvei, gan arī personīgajai un sabiedrības kopīgai izaugsmei. Ļoti būtiski šādus nākotnes plānus būvēt kopā ar cilvēkiem, kuri ir piesaistīti konkrētajai vietai, reģionam – viņi spēj ne tikai dalīties ar ikdienas novērojumiem, bet, iesaistoties dokumentu izstrādes procesā, stiprina savu līdzatbildību attīstības veicināšanā.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru