Interesanti par sarežģīto

- 18.Septembris, 2019
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Kas ir Satversmes tiesa? Kāpēc Latvijā nevienam noziedzniekam nepiespriež nāvessodu? Kāda ir mūsu valsts tiesu sistēmas hierarhija? No cik gadiem var tikt iecelti amatā dažādu pakāpju tiesneši? Ko nozīmē tiesiska valsts? Kur sākas un beidzas tava brīvība un kur – citam cilvēkam? Kādi ir pilsoņa pienākumi un tiesības? Ko jūs saprotat ar vārda brīvību?

Par šādiem un daudziem citiem nopietniem un sarežģītiem jautājumiem pat pieaugušie nedomā gluži katru dienu, lai tūlīt spētu pārliecinoši atbildēt. Vēl jo grūtāks ir uzdevums ieinteresēt skolēnus, lai viņi ieklausās, domā un saprot vērtības, kas svarīgas brīvai valstij, tāpēc jau trešo gadu Satversmes tiesa īsteno pavisam jaunu iniciatīvu, lai jaunajās paaudzēs stiprinātu pilsonisko apziņu, – organizē skolēniem zīmējumu un domrakstu konkursu, apbalvo labākos, un skaistāko darbu izstāde apceļo Latvijas reģionu bibliotēkas. Kopā ar to skolēniem ir iespēja noklausīties izglītojošu lekciju.

Ceturtdien, 12. septembrī, izstāde «Satversme skolēnu acīm» bija atceļojusi arī uz Rūjienas bibliotēku, un devītklasniekiem bija iespēja noklausīties Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieces Sanitas Osipovas lekciju, ko viņa, būdama Latvijas Universitātes profesore, protams, prata novadīt saistoši, minot gan spilgtus dzīves piemērus no tiesu prakses, gan pagūstot ieskicēt visu to nopietno jautājumu loku, kas attiecas uz Latvijas Republikas Satversmi, tiesību pamatiem, Satversmes tiesu un to, cik niansēti un līdzsvaroti ir jāskatās uz cilvēka pamattiesībām.

«Mums vēl daudz jāmācās,» uzskata S. Osipova, «jāsaprot, ka pirms 30 gadiem no totalitārisma nonācām pa taisno demokrātijā. Šobrīd mēs vēl tikai cenšamies nonākt tiesiskā valstī. Atšķirība starp vienu un otru valsts iekārtu ir tik liela, ka priekšā vēl garš ceļš, tāpēc mums visiem ļoti daudz jāstrādā un jāstrādā tieši ar jauno paaudzi. Sadarbojamies ar skolotājiem un tiem, kuri māca sociālās zinības, stāstām viņiem, lai viņi var tālāk stāstīt bērniem, rīkojam konkursus. Interese no skolām ir liela. Domraksti ir pārsteidzoši, jaunieši ir ļoti radoši.»

«Mēs cenšamies audzināt pilsonisko apziņu, lai bērni iedziļinās Latvijas valsts uzbūvē, lai padomā par vērtībām, kas ir svarīgas mūsu valstij,» saka Ketija Strazda, Satversmes tiesas priekšsēdētājas palīdze. «Izstāde apceļos visus Latvijas reģionus. Līdzi dodas arī Satversmes tiesas tiesneši un lasa lekcijas. Konkursa labāko darbu autorus aicinām uz apbalvošanu Satversmes tiesā, kur piedalās pārstāvji no valsts varas atzariem, tas ir liels notikums. Tā ir reize, kas paliks atmiņā, un jaunietim tas ir svarīgi, ka pilsoniskā apziņa veidosies caur savu pieredzi.»

Pēc lekcijas Rūjienas bibliotēkā tūlīt tika pārbaudīts, vai skolēni ir sadzirdējuši, kas ir valsts, kam pieder suverēnā vara, kādas ir pilsoniskās līdzdalības formas, kāda atšķirībā no citām tiesām ir Satversmes tiesas kompetence un citus jautājumus. Lai arī sākumā kautrīgi, tomēr aizvien apņēmīgāk rokas cēlās un atbildes bija gana apmierinošas.

Rūjienas bibliotēkā ceļojošā izstāde ar 46 zīmējumiem un 12 radošo domrakstu citātiem būs skatāma līdz 3. oktobrim. Izstādi papildina pavadošais buklets, kurā ir Satversmes likumi.

Savukārt 23. septembrī tiks izsludināts jauns kārtējais konkurss, kurā ļoti gaidīti būs dalībnieki arī no Rūjienas vidusskolas.

LEKCIJA. Saistoši un dzīvi ar jauniešiem runāja Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru