Iniciatīvu konkurss jauniešiem

19.Decembris, 2018
Izglītība
Laikrakstā

Valmieras Jaunatnes centrs «Vinda» izsludina jauniešu iniciatīvu projekta konkursu, kurā aicināti piedalīties Valmieras pilsētas jaunieši un jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Mērķis ir finansiāli atbalstīt jaunu cilvēku iniciatīvas, kas rada labvēlīgus apstākļus jauniešu aktīvai līdzdalībai sabiedriskajos procesos pilsētā, veicinot iniciatīvu veidošanos un to īstenošanu, realizējot projektus vietējā līmenī – savā skolā, pilsētā, Valmieras Jauniešu mājā.

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm: līdzdalība lēmumu pieņemšanas un politiskajos procesos; drošs un veselīgs dzīvesveids; vides uzlabošana un vides jautājumu risināšana Valmieras Jauniešu mājā; ilgstošas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas Valmieras Jauniešu mājā; uzņēmējdarbības un uzņēmējspējas veicināšana; neformālās izglītības aktivitātes (piemēram, radošās darbnīcas, nodarbības u.c.).

Viena jauniešu iniciatīvas projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai paredzēts finansiāls atbalsts līdz EUR 200,00, kas jāiesniedz līdz 2019. gada gada 1. martam pulksten 17:00 personīgi VJC «Vinda» lietvedības sekretārei – Rīgas ielā 42, Valmierā un elektroniski jānosūta uz e-pasta adresi vinda@valmiera.edu.lv ar norādi «Valmieras pilsētas jauniešu projekta konkursam» (par iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad dokumenti ir nosūtīti).

Konkursa nolikums un pieteikuma formas pieejamas VJC mājaslapā. Lai palīdzētu sagatavot projektus, 2019. gada 21. februārī Valmieras Jauniešu mājā, Mākslinieku ielā 2, notiks projektu darbnīca: ideja, projekts, konkurss, kurā būs iespēja attīstīt projekta idejas, projektu rakstīšanas un pieteikumu aizpildīšanas prasmes.

FINANSĒJUMU jaunieši var iegūt savu ideju realizēšanai, kā, piemēram, radošās darbnīcas īstenošanai. Attēlā aktivitāte, ko vasaras laikā bija iespējams apmeklēt Valmieras Jauniešu mājā, lai izgatavotu savu svētku rotu. Jāņa Līgata foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru