Domāt. Darīt. Zināt

- 3.Aprīlis, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Lai praktiski iepazītos ar kompetenču pieeju mācību saturā, martā J. Endzelīna Kauguru pamatskolā viesojās Kocēnu, Beverīnas, Naukšēnu, Mazsalacas, Rūjienas novada un Valmieras 5. vidusskolas sākumskolas pedagogi un direktora vietnieki izglītības jomā.

Semināru atklāja un pārdomās par izglītību valstī dalījās Beverīnas novada domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis un izpilddirektore Egita Biša. Dalībnieku vidū bija arī PII «Pasaciņa» vadītāja Ineta Zīdere. Klātesošos ar dzejoļiem un dziesmu sveica J. Zute (1.kl.), D. Lāns (5.kl.), S. Auniņa (2.kl.), P. Plužmo (2.kl.), K.M. Timofejeva (2.kl.).

Metodiskās dienas laikā pedagogiem bija iespēja vērot vienu no četrām piedāvātajām stundām – mūziku 1. klasē (sk. Sandris Dubovs), vizuālo mākslu 2. klasē (sk. Ilva Sēne), latviešu valodu 3. klasei (sk. Aija Dubova), sportu 4. klasei (sk. Mārīte Bisniece).

Tā kā mūsu skola jau otro gadu aprobē «Kompetenču pieeju mācību saturā», tad skolas komanda dalījās iespaidos par projekta laikā gūto pieredzi. Atklātajās stundās varēja vērot deviņus mācību notikumus (pēc R. Gagne «Principles of instructional Design» (tulk. Mācību dizaina principi), 2005). Semināru vadīja Kocēnu novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece metodiskajā jomā Sigita Tama un vadītāja Ieva Stiģe. Semināra noslēgumā klātesošie iepazinās ar skolu.

PEDAGOGI iejutās skolēnu lomā un sēdās skolas solos, lai vērotu stundu, kas veidota, pamatojoties uz jauno izglītības saturu. Marijas Melngāršas foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru