Dikļu skolēni Erasmus+ projektā

- 21.Novembris, 2018
Izglītība
Laikrakstā

Jura Neikena Dikļu pamatskolā noslēgumam tuvojas vērienīgais ES Erasmus+ programmas projekts «Get Moving! Take part in the Future» par jauniešu iesaistīšanos valstī, novadā un pagastā notiekošajos procesos. Projekts ilgst 28 mēnešus no 2016. gada 1. septembra līdz 2018. gada 1. decembrim, tajā apvienojās sešas Eiropas Savienības dalībvalstis, lai kopīgi iesaistītu jauniešus dažādās aktivitātēs, veicinātu diskusijas un debates kā jaunu un inovatīvu metodi izglītojošā darba organizēšanai skolās.

Projekta īstenošana aizsākās ar pirmo tikšanos Spānijā par tēmu «Valodas brīvība», kurā piedalījās nu jau skolas absolventi Kārlis Miks Tomsons un Viktorija Brokāne. Pirms tās bija jāpaveic daudzi mājasdarbi, jāizveido plakāti un iepazīstinošs video par tēmu, kā arī jābūt gataviem diskutēt angļu valodā. Kārlis bija izveidojis lielisku video par skolu, kas izraisīja neviltotu sajūsmu un līdz ar to interesi par Latvijas mazo skolu meža vidū. Viktorija, kas nāk no bilingvālas ģimenes, nenobijās, bet drosmīgi iesaistījās gan diskusijās, gan atbildēja uz dažādiem jautājumiem.

Otrā tikšanās notika Slovēnijā Ļubļanā par tēmu «Demogrāfija un migrācija». Strādājot un gatavojoties šai tēmai, skolēni piedzīvoja ļoti skaudras, bet patiesas atklāsmes par reālo situāciju Latvijā, Kocēnu novadā, Dikļos. Viņi saprata, cik patiesi mīl savu valsti un ka nekad nevēlētos to pamest, un tas bija viens no pamata vadmotīviem, ko pārliecinoši pārstāvēja Una Amanda Dalka un Viesturs Loids Lācis. Slovēnijā pabijām liepziedu laikā, kas deva iedvesmu turpmākajās tēmās vairāk akcentēt Latvijas neatkārtojamo dabu.

Somijas tēma par dabas resursu sapratīgu izmantošanu un atkritumu šķirošanu sakrita ar 2017. gada 9. klases absolventu izveidoto dāvanu – skolai dabas taku, kurā ar atraktīviem uzdevumiem ir izcelts Latvijas lepnums – koki. Viņu vidū bija ar izcilību angļu valodas eksāmenu nokārtojušais projekta dalībnieks Kārlis. Projektā iesaistīto valstu dalībnieki atzina idejas lietderību un ilgtspēju. Mūsu skolēni Artūrs Dagnis Rumba un Viesturs nebeidza dalībniekus pārsteigt ar pieklājību un patiesām rūpēm par pārējiem dalībniekiem. Somijas skolas kolēģi labprāt šīs tikšanās ietvaros ļāva mums vērot stundas un piedalīties dažādās nodarbībās, tādējādi stiprinot izpratni par kompetenču pieeju izglītībā, kā arī mācību iestādes skolēnu padomes aktivitātes iedvesmoja mūsu skolēnus daudz aktīvāk darboties un iesaistīties savas skolas un apkārtējās sabiedrības norisēs.

Skolotājas ir pateicīgas 9. klases audzinātājai Lienei Šelkovskai un viņas audzināmās klases bērniem par iniciatīvu, kā rezultātā tapa gan uzraksti, gan atraktīvi uzdevumi. Dabas taka kā uzskates materiāls tiek izmantots gan skolas mācību procesā, gan jaunajā ES Erasmus+ projektā «Daba un izglītība ārā» (Nature and Outdoor Education).

Ceturtā tikšanās februārī ar sniegu un Valentīna dienu tika organizēta Dikļos. Patiesi priecājāmies par sniega klātbūtni, jo izdevās īstenot silto valstu pārstāvju gaidas pēc sniega. Latvijas tēma bija «Mediju ietekme». Tā lika jauniešiem padomāt par plašsaziņas līdzekļu ietekmi uz paštēlu. Aizraujošo lekciju vadīja Vidzemes Augstskolas lektore Liene Ločmele, kuras tēzes tiks iekļautas projekta noslēguma brošūrā. Jura Neikena Dikļu pamatskolai kā šī projekta jaunajai partnerorganizācijai dalībnieku neviltotā atzinība par veiksmīgi organizēto tikšanos bija milzīgs gandarījums, jo īpaši Viesturam Loidam Lācim – par nesavtīgo un atbildīgo ieguldījumu.

Tikšanās Polijā par tēmu «Jauniešu brīvprātīgais darbs», kurā piedalījās Viktorija Gunta Petrovska, Sidnija Ieva Štelce un Jānis Līdacis, ļāva mūsu skolēniem saprast, ka, tikai iesaistoties un kaut mazliet palīdzot citiem, mēs varam daudz mainīt. Kā piemērus konferencē mēs minējām talkas, lai sakoptu savu apkārti, dažādus pasākumus, kuros skolēni nesavtīgi iesaistās. Iedvesmojies no gūtajiem iespaidiem, skolēnu padomes jaunais prezidents Jānis ir jau aktīvi iesaistījies brīvprātīgajā darbā Dikļos, palīdzot iznēsāt informatīvos bukletus vietējiem iedzīvotājiem.

Portugālē noslēguma tikšanās laikā tika diskutēts par projekta sasniegumiem un ieguvumiem, tajā piedalījās Rihards Pēteris Tomsons un Jānis. Tas viņiem lika saprast un atzīt, ka mazā Jura Neikena Dikļu pamatskola ir ļoti spēcīga un varoša izglītības iestāde. Komandas darbs šī projekta ietvaros pierādīja, ka nesam sevī daudz ļoti labu un patiesu vērtību, ar kurām lepoties un kuras rādīt citiem.

Priecē, ka projekta aktivitātes un iespēja satikt jauniešus no citām Eiropas valstīm ir Dikļu skolas skolēnos cēlusi gan motivāciju iegūt jaunas zināšanas, gan vairojusi pašapziņu un vēlmi aktīvi atbalstīt un iesaistīties dažādos pasākumos. Caur šo projektu katrs ir sapratis, ka esam svarīga un nozīmīga Eiropas daļa. Izvērtējot daudzos ieguvumus, skolā ar 2018. gada 1. novembri uzsākam realizēt jaunu projektu par dabaszinību mācīšanu ārā, kas sasauksies ar jauno kompetenču pieejā balstīto izglītības saturu. Ceram, ka jaunais projekts arī būs kā jauns piedzīvojums un pieredze mums un, iespējams, arī jaunajiem sadarbības partneriem.

CETURTĀ TIKŠANĀS norisinājās Dikļos šogad februārī, un jaunieši no siltākām valstīm varēja izbaudīt ziemas un sniega burvību. Foto no Jura Neikena Dikļu pamatskolas arhīva


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru