Zane Klabere

Ziemas izlaidumu laiks Vidzemes Augstskolā

17.Februāris, 2011
Izglītība
Portālā

Sestdien, 19. februārī Vidzemes Augstskolā (ViA) tiks svinēti 2 izlaidumi. Plkst. 12.00 diplomus par iegūto izglītību saņems tūrisma organizācijas un vadības nepilna laika bakalaura studiju programmas absolventi, tūrisma stratēģiskās vadības maģistra studiju programmas absolventi, kā arī sociotehnisku sistēmu modelēšanas maģistra studiju programmas absolventi.

Vidzemes Augstskolas studenti piedāvā svinēt Gidu dienu

15.Februāris, 2011
Izglītība
Portālā

Atzīmējot Starptautisko tūristu gidu dienu, Vidzemes Augstskolas (ViA) tūristu gida studiju programmas studenti jau trešo gadu pēc kārtas aicina piedalīties bezmaksas ekskursijās. Tā ir lieliska iespēja izvēlēties intelektuāli aktīvu nodarbi februāra brīvdienu pavadīšanai pretstatā ierastajai ikdienai.

Vidzemes Augstskolas un Valmieras Valsts ģimnāzijas pārstāvji pārrunā sadarbības iespējas

13.Janvāris, 2011
Izglītība
Portālā

Vakar, 12. janvārī Vidzemes Augstskolas ikmēneša studiju programmu direktoru sēdē notika tikšanās ar Valmieras Valsts ģimnāzijas pārstāvjiem. Kopīgās sēdes mērķis bija pārrunāt ilgtermiņa sadarbības iespējas starp Vidzemes Augstskolu (ViA) un Valmieras Valsts ģimnāziju (VVĢ), kā arī pārrunāt Vidzemes reģiona kopīgās izglītības sistēmas attīstītības perspektīvas nākotnē.

Vidzemes Augstskolā virtuālās un papildinātās realitātes konference

23.Decembris, 2010
Izglītība
Portālā

2011. gada 18.martā, Vidzemes Augstskolā (ViA), Valmierā, Cēsu ielā 4 notiks ikgadējā starptautiskā konference „Virtual and Augmented Reality in Education” („Virtuālā un papildinātā realitāte izglītībā”), (VARE 2011). Konference šogad tiek organizēta ar Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta projekta atbalstu un tās ietvaros notiks arī šī projekta praktiskā konference „VR/AR Applications in Training”.

„Vidzemes Augstskolas fonds” saņem dāvinājumu no „Swedbank"

2.Decembris, 2010
Izglītība
Portālā

Vidzemes Augstskolas Padomnieku konventa sēdes laikā, š.g. 1. decembrī, Valmierā, AS „Swedbank” Vidzemes reģiona direktore Inese Vīksna pasniedza 1000 LVL dāvinājumu nodibinājumam „Vidzemes Augstskolas fonds”, tādejādi atbalstot izcilību studijās. Dāvinājums kā stipendija tiks piešķirta labākajiem studentiem.

Vidzemes Augstskola uzsāk gatavošanos ATLAS konferencei Latvijā

1.Novembris, 2010
Izglītība
Portālā

No 3.līdz 5.novembrim Limasolā, Kiprā norisināsies ikgadējā starptautiskā ATLAS konference „Masu tūrisms pret nišu tūrismu” (Mass tourism VS Niche tourism). Konferencē piedalās arī Vidzemes Augstskolas (ViA) pārstāvji, lai prezentētu nākamās konferences norises vietu – Vidzemes Augstskolu Valmierā.

Vidzemes Augstskolā pedagogu konference

27.Oktobris, 2010
Izglītība
Portālā

28. un 29.oktobrī Vidzemes Augstskolā (ViA) notiks konference – praktisks seminārs pedagogiem „Vidzemes Augstskola: sadarbības partneris izglītībā”. Konference tiek rīkota projekta „Vidzemes Tālākizglītības tehnoloģiju centra izveide” ietvaros.

Atzinības zīme Diplomu pielikumiem

11.Oktobris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Pa­gā­ju­ša­jā otr­die­nā svi­nī­gā ce­re­mo­ni­jā An­tver­pe­nē, Beļ­ģi­jā, Vid­ze­mes Augst­sko­lai ti­ka pa­snieg­ta Dip­lo­ma pie­li­ku­ma at­zi­nī­bas zī­me.