Māris Sprindžuks

Māris Sprindžuks

Pašvaldība ir vide, kas rada ekonomiku

11.Janvāris, 2023
Viedokļi
Laikrakstā

Patlaban Latvijā ir 43 pašvaldības, tās ir daudz lielākas, un tiešām ir laiks uzlabot pārtraukto dialogu ar valsts pusi, ar ministrijām un iet tālāk. Tā, lai uzlabotu būtiskāko sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem.