Maija Rēna

Par migrējošo zosu atbaidīšanu no sējumiem (1)

25.Marts, 2020
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Pavasarī, atgriežoties gājputniem, lauksaimniekiem aktuāla kļūst sējumu pasargāšana no migrējošajām zosīm, tādēļ Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) sākusi izsniegt atļaujas zemnieku saimniecībām izņēmuma kārtā migrējošās zosis atbaidīt ar šaušanas metodi.

Svarīga dabai draudzīga ceļošana un saimniekošana

15.Augusts, 2019
Tūrisms un daba
Laikrakstā

Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar novadu pašvaldībām un vietējiem uzņēmumiem 24. un 25. augustā aicina dabas draugus un aktīvas atpūtas cienītājus uz jau trešajām Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta (turpmāk – ZBR) Ceļotāju dienām, kurās šogad īpaša uzmanība pievērsta klimata izmaiņu nelabvēlīgās ietekmes mazināšanai.