Līga Kliesmete

Draugu viesošanās

18.Septembris, 2019
Izglītība
Laikrakstā

Valmieras 5. vidusskolā jaunais mācību gads sācies ar vairākiem interesantiem notikumiem, un viens no tiem bija Vācijas Gīterslo apriņķa Halles ģimnāzijas skolēnu un skolotāju ciemošanās pie mums. Jau vairākkārt ir sagadījies, ka tālie viesi pie mums ierodas tieši uz 1. septembri. Šoreiz tā bija svētdiena, skolā iet vēl nevarēja, tāpēc mūsu skolas skolēni kopā ar savām ģimenēm centās viesiem parādīt Valmieru un Vidzemi no neformālās puses – tika gan braukts ar supiem pa Vaidavas ezeru, gan izbaudīts saules un jūras atvadu sveiciens vasarai Vidzemes jūrmalā, gan izturēts Gaujas Stāvo krastu takas pārbaudījums, gan iepazītas Cēsis.

Draudzība turpinās

8.Septembris, 2015
Izglītība
Laikrakstā

Jaunais mācību gads Valmieras 5. vidusskolā iesācies ļoti patīkami, jo jau pirmajā dienā skolā sagaidījām tālus, bet mīļus ciemiņus. Gandrīz divdesmit gadus ilgstošajai draudzībai ar Gīterslo apriņķa Halles ģimnāziju atkal jauns apliecinājums — pēc mūsu skolas delegācijas viesošanās Hallē pagājušā gada septembrī tagad pašiem bija kārta kļūt par viesu uzņēmējiem savā skolā. Liels pārsteigums bija lasāms vācu bērnu un arī abu skolotāju sejās par košo, atraktīvo visas mūsu skolas saimes kopīgo Zinību dienas pasākumu plašajā skolas sporta zālē. Tajā viņi kļuva par lieciniekiem gan mazo pirmklasnieku svinīgajai ievešanai zālē divu lielisku mīmu pavadībā, gan Dziesmu svētku Zelta diploma ieguvēju — mūsu skolas jauktā kora «Putni» diriģentes Lienes Zvirbules — un arī pārējo mūsu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītāju godināšanai, gan skolas absolvenšu Elīnas Krastiņas, Elzas Mednes un Noras Urbānes muzikālajam sveicienam, gan kopīgajai balonu palaišanai Valmieras debesīs. Vācijā pirmā skolas diena ir svētki tikai pirmklasniekiem, visiem pārējiem tas ir parasts kārtējā mācību gada iesākums.