LIENE ROKPELNE

Pastnieks Brauns

25.Oktobris, 2023
Valmierietis
Laikrakstā

Vai jums kādreiz ir gadījies, ka pasta sūtījums aizkavējas, lai gan tam būtu jāpienāk, teiksim, trešdienā, bet vēl ceturtdienā nekā? Šodien vēstuļu vai abonēto laikrakstu piegāde kavējas reti.

Tirgi un gadatirgi Valmierā

23.Novembris, 2022
Valmierietis
Laikrakstā

Tirgošanās ir pastāvējusi jau sen. Kad notikusi pirmā preču apmaiņa, nav zināms. Varam ar to tikai spekulēt. Tomēr, kā pakāpeniski veidojies tirgus, varam izsekot līdzi, ieskatoties Valmieras tirgus vēsturē.

Pētnieciska ciemošanās jeb Vajag tik rakt!

27.Jūnijs, 2018
Valmierietis
Laikrakstā

Pēdējo divu gadu laikā, pateicoties projektam Explore Hanza un Valmieras pašvaldības atbalstam, man kā Valmieras muzeja darbiniecei ir bijusi iespēja apmeklēt vairākus arhīvus Vācijā, kas devuši jaunas, unikālas ziņas par viduslaiku un jauno laiku Valmieru. Bet ne tikai.

Skaitļu lokos – 96 Johani un 35 Marijas

31.Janvāris, 2018
Valmierietis
Laikrakstā

Dažādas atskaites un statistikas zinātne nav nekas jauns: jau līdz ar pirmajām sabiedrībām tika veidota pārtikas, cilvēku, ieroču u.c. uzskaite. Statistikas pirmsākumi meklējami jau 17. gadsimtā Anglijā, kad valdība aizsāka iknedēļas dzimušo un mirušo iedzīvotāju skaita publicēšanu. Vēlāk to attīstīja kāds veiksmīgs tirgotājs, izprotot, ka sabiedrības analizēšana var dot priekšrocības tirdzniecībā.

Ķeizars dodas apraudzīt Valmieru!

31.Maijs, 2017
Valmierietis
Laikrakstā

Meklējot materiālus par Valmieru Latvijas Valsts Vēstures arhīvā (turpmāk LVVA), arvien vairāk izdodas atrast fondus, kuri līdz šim pēdējo reizi skatīti pagājušā gadsimta 60. gados vai nav pētīti vispār. Viens no šādiem fondiem ir Valmieras pilsētas rātes arhīva fonds.

Maršnera īpašumi Valmierā. II

13.Aprīlis, 2016
Valmierietis
Laikrakstā

Pagājušajā reizē iepazināmies ar Maršnera mājas un paša Ludviga jeb Karla Roberta Lui Maršnera personību. Šoreiz aplūkosim pārējos Maršneram piederošos īpašumus un ieskatīsimies to vēsturē.

Maršnera īpašumi Valmierā

23.Marts, 2016
Valmierietis
Laikrakstā

Bieži vien, pastaigājoties pa Valmieras senpilsētu vai dodoties pa gājēju tiltiņu uz Valmieras tirgu, cilvēki atskatās uz divstāvu sarkano ķieģeļu ēku, kas atrodas Rātsupītes kraujas malā. Vieni to dēvē par sarkano māju, citi ir dzirdējuši nosaukumu «Maršnera nams». Sarkanās mājas nosaukumu tā ieguvusi, pateicoties 19.–20. gadsimta mijā celto Valmieras ēku raksturīgajam sarkanajam ķieģelim, bet — kas ir Maršners?