Ieva Miķīte-Plusniņa

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļai – 100 (2)

1.Jūlijs, 2021
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Pirms 100 gadiem, 1921. gada 18. februārī, Latvijas Satversmes sapulcē pieņēma un Valsts prezidents Jānis Čakste izsludināja likumu «Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju». Likums noteica, ka civilstāvokļa aktu reģistrāciju Latvijas valstī turpmāk pārzinās un veiks laicīgās iestādes, kuras nosauca par dzimtsarakstu nodaļām.