Artis Eglītis

Artis Eglītis

Prieks par sakārtotu vidi

19.Maijs, 2020
Viedokļi
Laikrakstā

Rubenes baznīcas draudze šodien ir 200 cilvēku uz papīra. Ap divdesmit mēs redzam regulāri šeit uz vietas. Bet tie ir dažādi cilvēki, viņi nāk un iet. Jā, kādreiz varēja pateikt, ka draudzē ir tik ģimenes, tik bērni...

Iegūti jauni sadarbības partneri

25.Februāris, 2016
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Saskaņā ar 2014. gada decembrī noslēgto vienošanos starp Kocēnu novada pašvaldību, Rubenes draudzi, Vidzemes Augstskolu un Lutera Akadēmiju tās dalībnieki, saskaņojot rīcību, kopīgiem spēkiem cenšas attīstīt vēsturiski nozīmīgo teritoriju ap Rubenes dievnamu.