Ar vērtību piešķiršanu rodas jaunas vērtības

- 19.Septembris, 2018
Ekonomika
Laikrakstā

Valmierā 12. un 13. septembrī notika SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs» un Valsts lauku tīkla sadarbībā ar vietējām rīcības grupām rīkotās starptautiskās konferences «Lauku telpas attīstība un sabiedrības virzīta vietējā attīstība» pasākumi: pieredzes apmaiņas braucieni uz LEADER un Lauku attīstības programmas atbalsta pasākumos īstenotajiem projektiem Limbažu, Smiltenes un Valmieras apkaimes novados, tad sekoja diskusijas par lauku reģionu attīstību un iedzīvotāju lomu tās veicināšanā, kā arī darbs vairākās sesijās.

Ja ne tagad, tad nekad

Starptautiskajā konferencē, runājot par lauku telpu, ne reizi vien ar piemēriem pieminēja zinošus un darbīgus vietējos cilvēkus, kas par savu lietu un dzīves vietu runā ar degošām acīm. Tādus konferences dalībnieki, dodoties pieredzes apmaiņas braucienos, satika mūsu reģiona lauksaimniekus un lauku uzņēmējus. Katrā no trim braucienu maršrutu lokiem bija iekļauts kaut kas ievērības cienīgs, kas sasniegts, riskējot un attīstībai saprātīgi izmantojot pieejamos atbalsta finansējumus no ES un pašu valsts programmām. Valmieras lokā tādi bija: Rūjienas novada piensaimniecība «Ceriņi» (LAP projekts), SIA «Valmiermuižas alus» alus ražotne (LAP projekts, ERAF (LIAA) projekts), BMX trase un muzejs (LEADER projekts), SIA «VoodHeart» (LEADER projekts). Limbažu lokā: Straupes zirgu pasts (LEADER projekts), Limbažu vēsturiskā centra renovācija tūrisma attīstībai (ERAF (LIAA) projekts), SIA «Krogzeme» upeņu audzētava (LAP projekts). Smiltenes lokā: piensaimniecība «Kalējiņi 1» Bilskas pagastā (LAP projekts), saimniecības «Veccepļi» ābolu audzēšana un sulu ražotne Palsmanes pagastā (LEADER projekts), SIA «Tālavas ķēniņa alus» alus ražotne Gulbenes novada Lizuma pagastā (LEADER projekts), SIA «Smiltene Impex» – Silvas kokzāģētava (ERAF (LIAA) projekts) zāģēšanas tehnoloģiskā procesa maiņa. Vienā no šīm pieturas vietām kāds uzņēmējs, daloties pieredzē, teicis: «Ir tikai jāgrib, tad sanāks! Ja ne tagad, tad nekad!»

BILSKAS PAGASTĀ. Pieredzes apmaiņas brauciena Smiltenes loka dalībnieki, apmeklējot piensaimniecību «Kalējiņi 1», kur ir viens no Latvijas ražīgākajiem ganāmpulkiem, guva tiešus pierādījumus prasmīgai ES līdzfinansējuma izlietošanai intensīviem ieguldījumiem saimniecības attīstībā. Daigas Siliņas foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru