Ar mākslas palīdzību pievērsīs uzmanību atkritumu problemātikai

- 28.Novembris, 2018
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Vidzemes plānošanas reģions kā vienu no reģiona attīstības prioritātēm ir noteicis dabas kapitāla ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kas ietver arī atkritumu pārstrādes un atkārtotas izmantošanas veicināšanu. Lai sasniegtu izvirzīto, kopā ar Latvijas un Igaunijas partneriem šoruden sākts īstenot projektu «Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību» jeb  «WasteArt», kurā ar mākslas un citu radošu aktivitāšu palīdzību iecerēts pievērst uzmanību pieaugošā atkritumu daudzuma problēmai un izglītot sabiedrību, jo īpaši bērnus un jauniešus, par atkritumu daudzuma samazināšanu, atkārtotu izmantošanu un pārstrādi.

Izmetot nevajadzīgas lietas, gūstam šķietamu sajūtu, ka tās vairs neeksistē, jo ikdienā neredzam un neaizdomājamies par atkritumu apjomu, ko kopā radām. Projektā «WasteArt» iecerētas divas galvenās aktivitātes – atkritumu audits 24 izglītības iestādēs un publiska mākslas kampaņa – ar mērķi rosināt sabiedrību domāt un aizdomāties, gūt izpratni par radīto atkritumu apjomu, pārstrādes potenciālu un resursu izmantošanas efektivitāti, un rezultātā arī mainīt savus paradumus.

Bērnu izglītošana ir nozīmīga, domājot par nākotnes sabiedrības apziņas un ieradumu veidošanu, tāpēc Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar nozares ekspertu izstrādās atkritumu audita metodiku, ar kuras palīdzību 24 izglītības iestādēs (12 Vidzemē un 12 Dienvidigaunijā) audzēkņi kopā ar skolotājiem novērtēs skolās un bērnudārzos radīto sadzīves atkritumu daudzumu un veidu un izvirzīs rīcības situācijas uzlabošanai.

Savukārt mākslas kampaņā «NOT out of sight, NOT out of mind» («NE prom no acīm, NE prom no prāta») no atkritumiem tiks veidoti mākslas darbi, kurus ceļojošā izstādē no 2019. līdz 2020. gadam izrādīs sešās dažādās mākslas, kultūras un publiskajās telpās Latvijā un Igaunijā. Pirmā izstādes atklāšana paredzēta 2019. gada maijā.

«Māksla palīdz veidot dialogu, uzdot jautājumus un rast atbildes,» ar šādu domu dabas un tehnoloģiju parkā URDA novembra sākumā aizritēja pirmais atvērtais darbseminārs projektā «WasteArt» un tika dots starts plānotajām aktivitātēm. Projekta partneri bija aicinājuši izglītības iestāžu un pašvaldību pārstāvjus, kā arī māksliniekus, lai radošās, bet konstruktīvās «prāta vētrās» apspriestu idejas, kā sasniegt projekta mērķus un kā uzrunāt dažādas mērķauditorijas, un palūkotos plašāk uz atkritumu problemātiku un ikdienā ieviešamiem paradumiem vai risinājumiem.

Projektu «WasteArt» finansiāli atbalsta Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma un līdzfinansē projekta partneri. No Latvijas projektā piedalās arī Vides risinājumu institūts un atkritumu apsaimniekotājs SIA ZAAO.


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru