Vidzemes reģionālais atbalsta centrs "Dardedze" uzsāk projektu darbības efektivitātes palielināšanai

- 1.Oktobris, 2010
Veselība un labklājība
Portālā

2010.gada 1.oktobrī nodibinājums „Vidzemes reģionālais atbalsta centrs DARDEDZE” uzsāk projektu „ Vidzemes reģionālā atbalsta centra Dardedze darbības kapacitātes paaugstināšana.” Projekta kopējais finansējums ir 24 795, 65  LVL , no kura 93%  finansē Eiropas Savienība ar  Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja ar Sabiedrības integrācijas fondu. Projekts ilgums- viens gads.

Nodibinājums „Vidzemes reģionālais atbalsta centrs DARDEDZE” darbojas jau piecus gadus un pamatnodarbošanās ir sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana vardarbībā cietušiem bērniem un viņu pavadošām personām. Valstī ir valsts apmaksāta programma no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem, bet nav paredzēts psihosociālais darbs ar sievieti vardarbības gadījumos. Bieži nākas saskarties ar problēmsituācijām , kur klienti atradušies citās valstīs, (kur cietuši no vardarbības), vai deportēti uz Latviju. Lai risinātu šādas problēmsituācijas, speciālistiem nākas apgūt  citu valstu  likumdošanu, kā arī jābūt gataviem strādāt ar cittautību cilvēkiem, kuriem ir dažādas mentalitātes, kultūra, reliģija.

Projekta ietvaros paredzēts veikt klientu datu bāzes analīzi, lai varētu stratēģiski plānot  iestādes darbību. Ar darba grupas un ekspertu  palīdzību tiks  izstrādāta gan  publisko pakalpojumu pielāgošana kvalitātes standartiem,  gan pakalpojumu sniegšanas kvalitātes kritēriji. Lai veicinātu atbalsta centra darbinieku profesionalitāti un mazinātu profesionālo izdegšanu, tiks nodrošinātas  supervīzijas un kovīzijas, apmācības profesionālās kompetences paaugstināšanai  bērnu tiesības jautājumos, vardarbība pret sievieti sociāli psiholoģiskie aspekti- migrācijas fenomena raksturojums, saikne starp migrāciju un cilvēktirdzniecību, uz dzimuma balstīti noziegumi, sociāli-psiholoģiskā rehabilitācijas pamatprincipi sievietēm- migrantēm, kas cietušas no vardarbības; komandas  darba pamatprincipi starpinstitucionālā sadarbība. Speciālisti dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Vāciju (Giterslo), lai iepazītos ar Giterslo sociālās rehabilitācijas un psihosociālā atbalsta institūcijām, kas darbojas ar sievietēm- vardarbības upurēm t.sk. ar imigrantēm. Projekta ietvaros vēl paredzētās centra mājas lapas pilnveide, tulkošana,  informatīvā bukleta izveidošana.

Komentāri
Pievienot komentāru