Valmieras izglītības iestādes saņems aprīkojumu dabaszinātņu kabinetiem

- 30.Septembris, 2010
Izglītība
Portālā

Noslēdzies valsts centralizētais iepirkumu konkurss par datortehnikas iegādi Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) aktivitātē „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana". Tās ietvaros projektā „Valmieras skolu dabaszinātņu kabinetu modernizēšana” arī Valmieras pilsētas pašvaldība veikusi iepirkumu par izglītības iestādēm nepieciešamo aprīkojumu.

Plānots, ka katra projektā iesaistītā izglītības iestāde jau oktobra beigās varētu saņemt piecus komplektus – digitālās informācijas apstrādes sistēmu matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas skolotājiem, kā arī digitālās informācijas apstrādes sistēmu laboratorijas darbiem un skolēnu pētnieciskajai darbībai. Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma  iegādei tiks tērēti vairāk kā 150 tūkstoši latu.

Oktobrī tiek plānots iepirkt arī pārējo aprīkojumu un ierīces pētnieciskajai darbībai, kā arī nodrošinājumu eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai gan skolotājiem, gan skolēniem. Skolas saņems arī laboratorijas piederumus un traukus, vielas un materiālus, kas nepieciešami mācību procesā. Tāpat tiks nodrošināti arī dažādi modeļi matemātikas kabinetiem.

Jau ziņots, ka, lai radītu skolēniem lielāku interesi par dabaszinātnēm, atvieglotu skolotāju metodisko darbu un padarītu mācību stundas interesantākas, projekta ietvaros Valmieras Viestura vidusskola, Valmieras 5.vidusskola, Valmieras 2.vidusskola, tajā skaitā, Vakara (maiņu) vidusskola, saņems mūsdienīgus un modernus mācību līdzekļus, apmācību programmatūras, kā arī iekārtas un ierīces eksperimentu veikšanai un dabaszinātņu priekšmetu mācību vielas apguvei.

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 376 812, no kuriem 85% ir ERAF finansējums, pašvaldības līdzfinansējums ir 12% jeb LVL 45 218, pārējo sedz valsts.

Komentāri
Pievienot komentāru