Valmierā brīvpusdienas tiek nodrošinātas vairāk kā 300 skolēniem

- 7.Oktobris, 2010
Izglītība
Portālā

Uzsākot jauno mācību gadu, Valmieras pilsētas izglītības iestādēs brīvpusdienas tiek nodrošinātas 328 skolēniem. Salīdzinot ar pērno mācību gadu, brīvpusdienu saņēmēju skaits ir nedaudz samazinājies – pērn ar brīvpusdienām tika nodrošināti 335 audzēkņi.

Valmieras Sociālais dienests atgādina, ka, lai saņemtu brīvpusdienas izglītības iestādēs vai uzturmaksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs, vecākiem Valmieras Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums attiecīgi par brīvpusdienu vai uzturmaksas atlaides piešķiršanu.

„Tām ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, bet vecāki vēl nav uzrakstījuši iesniegumu Sociālajā dienestā par brīvpusdienu vai uzturmaksas atlaides nepieciešamību, ir aicināti to noteikti izdarīt,” informē Valmieras Sociālā dienesta vadītāja Iveta Liepiņa. „No šī gada tiek mainīta arī kārtība, kādā skolas un bērnudārzi tiek informēti par bērniem, kuriem piešķirtas brīvpusdienas un uzturmaksas atlaides. Turpmāk vecākiem vairs nav jānes izziņa uz izglītības iestādi, jo Sociālā dienesta speciālisti paši sazināsies ar skolām un bērnudārziem un sniegs nepieciešamo informāciju. Iesniegumu brīvpusdienu vai uzturmaksas atlaides piešķiršanai var iesniegt visa mācību gada garumā no septembra līdz maijam jebkurā darba dienā. Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts no nākamās mācību vai darba dienas, skaitot no tās dienas, kad Sociālajā dienestā pieņemts lēmums attiecīgi par brīvpusdienu vai uzturmaksas atlaižu piešķiršanu.”

Saskaņā ar Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.52 „Par pašvaldības pabalstiem Valmieras pilsētā", iepriekš iesniedzot iesniegumu Valmieras Sociālajā dienestā, tiesības saņemt brīvpusdienas ir pēdējos divpadsmit mēnešus Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušo mājsaimniecību bērniem, kuriem nodibināta aizbildnība vai kuri ievietoti audžuģimenē, kā arī bērniem, kuriem noteikta invaliditāte. Brīvpusdienas tiek piešķirtas arī to ģimeņu bērniem, kurās ikmēneša ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 75% no valstī noteiktā iztikas minimuma, kā arī trūcīgo ģimeņu bērniem. Tiesības saņemt brīvpusdienas ir ne vien bērniem, kuri mācās kādā no Valmieras pilsētas izglītības iestādēm, bet arī Valmieras pilsētā deklarētiem bērniem, kuri mācās jebkurā citā Latvijas skolā. Arī izglītojamie, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un turpina mācības tajā pašā izglītības iestādē, ir tiesīgi saņemt brīvpusdienas.

Jāpiebilst, ka bezmaksas ēdināšana tiek nodrošināta arī visiem 1.klašu skolēniem, kuri šogad uzsāka mācības kādā no Valmieras pilsētas izglītības iestādēm – kopumā 295 bērniem. Šim nolūkam 2010./2011.m.g. atvēlēti vairāk kā LVL 2000,-.

Komentāri
Pievienot komentāru