Vai vēlas iznīcināt aitkopības nozari?

- 27.Maijs, 2013
Ekonomika
Portālā

21. maijā, Zemkopības ministrijā norisinājās sanāksme par Memoranda padomes sēdē nolemto aitkopībā, kurā tika diskutēts par Eiropas Komisijas (EK) oficiālo atzinumu, ar kuru aizliedz Latvijai Ministru kabineta izstrādāto noteikumu projektu „Labturības prasības aitu turēšanai” (izmantot gumijas gredzenus jēru astu amputācijai un kastrācijai), norādot, ka šāda prakse neatbilst Eiropas konvencijai par lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzību. Pret gumijas gredzenu lietošanu iestājas arī "SIA AB grupa Aivara Borovkova Juridiskais birojs".

Pašreizējā Latvijas Republikas likumdošana pieļauj jēru astu amputāciju, izmantojot gumijas gredzenus. Latvijas aitu audzētāji, aitkopības speciālisti un veterinārārsti uzskata, ka Latvijas apstākļos pilnīgs gumijas gredzenu izmantošanas aizliegums jēru astu amputācijai pasliktinās aitu veselību, higiēnu un labturību, jo aptuveni 95% no kopējā aitu skaita Latvijā sastāda gaļas – vilnas tipa garastu aitu šķirne – Latvijas tumšgalves aitu šķirne un Latvijas tumšgalves šķirnes aitu krustojumi, kurām ir specifiskas prasības attiecībā uz dzīvnieku higiēnas apstākļiem. Aitkopji praksē bieži novēro, ka aitām, kurām neveic daļēju astu amputāciju, garo un vilnaino astu dēļ rodas ādas macerācija un sekojošs bieži vien strutains iekaisums. Papildus aitu saslimšanas risku rada Latvijas klimatiskie apstākļi. Siltajās un mitrajās vasarās uzliesmo miāžu gadījumi, un parazitārie gastroenterīti, kas būtiski apdraud aitu veselību un dzīvību. Praksē ir pierādīts, ka aitas ar saīsinātām astēm daudz retāk saskaras ar veselības problēmām. Aitu higiēnas un veselības problēmas apdraud gaļas kvalitāti un drošību. Kautuvēs no jēriem ar saīsinātām astēm liemeņa kontaminācija ar baktēriju Listeria monocytogenes notiek daudz retāk.

Veterinārārste Aija Šneidere atzīst: "Protams, jebkura jēru astu saīsināšanas metode rada diskomforta sajūtu, bet tas ir mazākais salīdzinājumā ar komplikācijām, ko rada miāzes vēlāk pieaugušām aitām. Ar gumijas gredzenu to var izdarīt pats aitu saimnieks, kad jērs ir nostiprinājies un agrīnā vecumā. Tas nerada lieku stresa līmeni aitu ganāmpulkā, ko izraisītu ķirurģiskā saīsināšana un asinis, sveša cilvēka klātbūtne. ES Ieteikumos attiecībā uz aitu audzēšanu ( Pastāvīgā komisija pieņēmusi 25. sanāksmē 1992. gada 6. novembrī) ir uzsvērts un arī praksē ļoti labi tiek novērots, ka traucējumi pirms atnešanās vai pēc tam var būt iemesls tam, ka starp aitu un jēru neveidojas saikne, bet jērs var izdzīvot tikai tad, ja saikne ar aitu māti ir stipra. Šī metode tiek pielietota lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu garastu aitas šķirnēm un Latvijā šī metode ir ļoti izplatīta. No veterinārārsta viedokļa astu saīsināšana jēriem līdz 8 dienu vecumam ar gumijas gredzenu metodi ir pilnīgi normāla un ieteicama aitu higiēnas un veselības problēmu uzlabošanai."

Lai nodrošinātu aitu labturību, veselību un higiēnu, kā arī, lai patērētājiem garantētu jēra gaļas nemainīgi augstu drošību un kvalitāti, valstīs, kurās audzē garastainās aitu šķirnes, piemēram, Apvienotajā Karalistē un Vācijā, aitkopji veic aitu astu daļēju amputāciju. Šajās valstīs jēriem līdz 8 dienu vecumam astu amputācija tiek veikta, izmantojot gumijas gredzenu metodi. Arī Latvijā jēru astu saīsināšanai tradicionāli ir izplatīta gumijas gredzenu metode.

Latvijas Aitu audzētāju asociācija ir veikusi pētījumu, kura rezultāti parāda – 89% no aptaujātajiem aitkopjiem jēru astu saīsināšanai izmanto gumijas gredzenu uzlikšanas metodi un tikai 11% jēru astes saīsina ķirurģiski.

Vienotās domās ir arī aitkopis Andris Pauls-Pāvuls: "Uzsākot nodarboties ar aitkopību pirms 7 gadiem, man šī astu īsināšana likās muļķīga un nevajadzīga, bet praksē, redzot aitu ciešanas, esmu pārliecinājies, tomēr nepieciešama.”

Gribam pievērst Jūsu uzmanību apstāklim, ka Eiropas Savienībā nav pieņemta vienota nostāja par „gumijas gredzenu” metodes izmantošanu aitu astu amputācijai. Ir valstis, kurās ir aizliegta jēru astu amputācija, - Somija, Nīderlande, Slovēnija. Jāpiebilst, ka Somijas un Nīderlandes nacionālās šķirnes- Somijas landrases un Nīderlandes tekseļi - ir īstastu aitas. Tāpat ir valstis, kurās jēru astu amputāciju veic apmācītas personas, izmantojot gumijas gredzenus, - tā notiek Lielbritānijā, Šveicē, Vācijā.

„Šobrīd atkal ir aktualizējies jautājums, kuru pārzina aitkopji, aitkopības speciālisti un veterinārārsti bet, diemžēl, par to izsakās un spriež visa sabiedrība. Aitkopības nozare ir veiksmīgi darbojas gadsimtiem ilgi un, ja speciālisti atzīst, ka „gumijas gredzenu” metode ir labākā, tad mums ir jārespektē viņu viedoklis,” tā Maira Dzelzkalēja, Zemnieku saeimas valdes priekšsēdētāja vietniece.

Latvijas laukos ir nepietiekams veterinārārstu skaits un daudzviet viņi ir pārmērīgi noslogoti, īpaši atnešanās sezonas laikā. Ja Latvijā tiks noteikts pilnīgs elastīgo gredzenu izmantošanas aizliegums jēru astu amputācijai, tad savlaicīga jēru astu amputēšana ar ķirurģisko metodi pilnībā nevarēs tikt nodrošināta. Jēri dzimst katru dienu vismaz divu mēnešu garumā, aitkopējs, izvērtējot katra atsevišķa jēra risku saslimt ar miāzēm (ņemot vērā astes garumu, vilnas īpašības) un veselības stāvokli, astu saīsināšanu varētu veikt agrīnā vecumā piemērotākajā brīdī. Jēru atnešanās notiek arī vasaras mēnešos, kad brūces dzīst sliktāk dažādu insektu dēļ.

Edgars Treibergs, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs: „Ir jādomā par nozares attīstību un tāpēc ir svarīgi, lai par šādiem jautājumiem lemj nozares speciālisti – veterinārārsti, praktiķi, nozares speciālisti, kas vislabāk redz un zina reālo situāciju un problēmas. Ir ļoti dīvaini, ka nespeciālisti pievērš sabiedrības uzmanību jautājumos, par kuriem nav kompetenti izteikties. Līdz šim jautājumus diskutējām ar nozares speciālistiem, kuriem tas ir ikdienas darbs, bet, ja mums ir jādiskutē ar juristiem par lopkopības jautājumiem un aitu labturību, tad situācija ir diezgan jocīga, jo tā nav tā auditorija. Mums, lauksaimniekiem, primārais ir dzīvnieka veselība un labturība un, ja juristi zina labāk kas, kuram dzīvniekam nepieciešams, tad lauksaimnieki tikpat labi var arī darboties jurisprudences lauciņā.”

Šobrīd biedrība „Latvijas Aitu audzētāju asociācija” gaida atbildi uz 2013.gada 30.janvārī izsūtīto vēstuli, kurā aicina pārskatīt Eiropas Komisijas atzinumu par Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Labturības prasības aitu turēšanai” un vispārējam aizliegumam izmantot gumijas gredzenus aitu astu amputācijā pieļaut izņēmuma noteikšanu astu daļējai amputācijai līdz 8 dienu vecumam. Kā arī vēlamies vērst uzmanību uz sabiedrības un organizāciju viedokli šajā jautājumā, jo, pirms tiek paziņots, ka gumijas gredzenu metode ir viscietsirdīgākā, aicinām iepazīties ar veterinārārstu un speciālistu viedokli šajā jautājumā!

Komentāri
Pievienot komentāru