Teika par Paradīzessnibi.lv

- 19.Februāris, 2014
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Šādi varētu sākties daža laba teika: ja lasi šo, Tu jau esi kļuvis par iluzorireālā projekta «Paradīzessnibis.lv» dalībnieku. Par sni­bi (vai snipi, ja to saka igaun's) mūs­pu­sē sauc ma­zu ze­mes ga­ba­li­ņu. Mūs­pu­se ir Rū­jie­nas un Nauk­šē­nu ap­kār­tne. Ga­ba­liņš, kur aug  Pa­ra­dī­zes dārzs, ga­ba­liņš, kur at­vel­dzēs čil­baks Val­mie­ras mi­ne­rāl­ūdens, ga­ba­liņš, kur Rū­jas upē peld kon­do­la, ga­ba­liņš, kur var ie­ska­tī­ties pir­ti­ņā «Aiz An­ni­ņas lo­dzi­ņa», ga­ba­liņš, kur  dzī­vi sauc par  dzī­gu, bet  dzi­ju — par dzī­vi. Un ga­lu ga­lā — cir­kuls mūs­pu­sē ir gu­ovs pļe­ka, un lau­vas šeit dzī­vo za­ļi.

Mēs šeit mītam, bet Tu vari būt mūsu viesis. Vai ar laiku (vietējie aborigēni min dažādus skaitļus — 10, 15, 30 gadi) Tu vari kļūt par Mūsējo. Ceļojums pie mums būs tuvāk nekā lidojums uz Mēnesi, ātrāk nekā vienvirziena biļete uz Marsu un lētāk nekā diena Lasvegasā!

PARADĪZESSNIBJA vēstnieki izstādē «Balttour 2014» Mārtiņš un Iveta rāda — īstais skaistums slēpjoties skaistā dzimuma mugurpusē.

Komentāri
Pievienot komentāru