Prasa norādīt ražotājvalsti importētām precēm

- 21.Oktobris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

Šodien, 21.oktobrī Eiropas Parlaments nobalsoja par regulu, kas paredz, ka Eiropas Savienībā tirgotajām patēriņa precēm jābūt marķējumam ar norādi par izcelsmes valsti, ja  tās importētas no trešām valstīm (ārpus Eiropas Savienības). Parlaments norāda, ka būtu nepieciešama vienota un harmonizēta sankciju sistēma par šo noteikumu pārkāpumu, kā arī aicina atļaut precēm pievienot norādi "made in" (ražots ...) angļu valodā visā Eiropas Savienībā.

Noteikumi netiks piemēroti precēm, kas ražotas Eiropas Savienībā, Turcijā, Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā.

Daudzi Eiropas uzņēmumi brīvprātīgi saviem ražojumiem pievieno norādes "ražots ... " (made in..), taču kopumā ES nav vienoti noteikumi par norāžu prasībām importētām precēm, izņemot atsevišķos gadījumos lauksaimniecības sektorā.

EP deputāte Cristiana Muscardini (Itālija/EPP), atbildīgā par jautājuma virzību EP norādīja, ka precēm jābūt ar  skaidru, saprotamu un precīzu informāciju par to, kur tās ražotas. Tādējādi tiks nodrošināta godīga un atklāta konkurence un patērētāji pirms iegādes būtu informēti par to, ko izvēlas un kādi varētu būt, piemēram, ražojuma kvalitāte, potenciālie veselības riski.

Pašreiz piedāvātajā redakcijā noteikumi paredz, ka norādei par ražotājvalsti būs jābūt pievienotai daudzām produktu grupām, piemēram, tekstilizstrādājumiem, apaviem, stikla izstrādājumiem, mēbelēm un farmācijas produktiem. Jaunie noteikumi attieksies tikai uz precēm, kas tiek tirgotas galapatērētajam jeb lietotājam. Regula nosaka arī produktu grupas, uz kurām netiks attiecinātas prasības, vai gadījumus, kuros prasības var nepiemērot - "patēriņa preces var atbrīvot no izcelsmes marķējuma, ja tehnisku vai komerciālu iemeslu dēļ tās marķēt nav iespējams".

Eiropas Komisijas izstrādātajā priekšlikumā norādei "ražots ..." (made in )  kopā ar valsts nosaukumu jābūt valodā, kas ir saprotama patērētājiem tajā valstī, kurā prece tiek tirgota. EP deputāti pievienoja labojumu par angļu valodas norādes lietojumu kā alternatīvu visā ES.

Deputāti arī uzstāja, ka Komisijai jāizstrādā priekšlikumu minimums par sankcijām, ko piemērot par šīs regulas noteikumu neievērošanu, kas nodrošinātu noteikumu harmonizētu ieviešanu dalībvalstīs un novērstu gadījumus, kad neharmonizētas ieviešanas radīto atšķirību rezultātā trešo valstu eksportētāji dotu priekšroku kādām konkrētām ievešanas vietām Eiropas Savienībā.

Parlaments  arī prasa ne vēlāk kā trīs gadu pēc regulas stāšanās spēkā Komisijai veikt pētījumu par jauno noteikumu ietekmi.

Parlamenta balsojums  - 525 "par",  49 - "pret" , 44 - "atturas"

Lai noteikumi iegūtu juridiski saistošu spēku, tos jāapstiprina Padomei, taču atsevišķas ES dalībvalstis iebilst idejai, ka Eiropa šādi "ražo likumus". Jaunie noteikumi iegūs likuma spēku tikai tad, kad EP un Padome tos būs apstiprinājuši, un stāsies spēkā dalībvalstīs gadu pēc publikācijas Oficiālajā ES vēstnesī.

Komentāri
Pievienot komentāru