Par skolu reorganizāciju Rūjienas novadā

- 5.Marts, 2015
Viedokļi
Portālā

Ņemot vērā radušos situāciju, vēlos izskaidrot skolu reorganizācijas nepieciešamību.

Rūjienas novada dome ir pieņēmusi lēmumu reorganizēt novada skolas, domājot par skolēniem, pedagogiem, vecākiem un izglītības kvalitāti Rūjienas novadā . Nevienam vissliktākajos sapņos pirms 20.gadiem neienāca prātā doma, ka kādai no šīm mazajām lauku skoliņām sāks virmot apkārt šādas problēmas, par kurām mums nu ir pienācis laiks domāt un pieņemt nepopulārus lēmumus.

Mīļie līdzcilvēki, padomāsim objektīvi, paskatoties sev apkārt, kas notiek ar mūsu Latviju, Rūjienu, apkārtējiem pagastiem un vispār Latvijas laukiem kopumā. Mēs visi redzam un saprotam - mūsu strauji kļūst mazāk. Viens dodas mācīties uz Rīgu, otrs labākas dzīves meklējumos uz ārzemēm un tā varētu turpināt.

Pašreiz tie lielie, aktīvie bļāvēji un trača cēlāji pret skolu reorganizāciju, ir tie cilvēki, kuri vispār nav lietas kursā par notiekošo, liela daļa pat ir pametuši mūsu novadu un vēl daži pat mūsu mīļo Latviju. Jau tagad daudzi vecāki bērnus skolo citās skolās (tajā skaitā arī Rūjienas vidusskolā). Patiešām ir bēdīgi, ka ir cilvēki, kuri speciāli tracina un uzkurina savus kaimiņus un paziņas, staigājot pa mājām, aktīvi piedaloties sabiedrības maldināšanā, tādējādi pierādot savu ,,izcilo līderismu". Ļoti žēl, ka tā notiek, ka cilvēki neizprotot situāciju, izsaka personiskus apvainojumus cilvēkiem, kuriem šajā situācijā būs jāpieņem turpmākie lēmumi un no tā nekādi nevarēs izvairīties. Aicinu visus pie šī jautājuma risināšanas pieiet bez savām personīgajām interesēm un emocijām, jo emocijas ir tās kas parasti visu grauj, sanaido un posta.

Nav runa par skolu likvidēšanu, kā tas tiek kultivēts, bet ir runa par skolu reorganizāciju. Mēs stāvam jautājuma priekšā: kas jāizdara šodien, lai rītdiena neatnāktu ar vēl lielākiem pārsteigumiem, sagādājot mums vēl lielākas problēmas un sāpes.

Visām skolām sāk trūkt bērnu, no bērnu skaita savukārt ir atkarīga pedagogu noslodze un atalgojums. Un pats galvenais iemesls, par pamatu šīm mūsu uzsāktajām darbībām ir valsts noteiktais JAUNAIS PEDAGOGU ATALGOJUMA MODELIS, kas liek pašvaldībām sarosīties un nopietni izvērtēt situāciju. Šajā situācijā nedrīkst nedarīt NEKO, jo rudenī uzsākot mācības atklātos, ka trūkst naudas skolotāju algām, lai nodrošinātu mācību procesu, nebūtu naudas atbalsta personālam, pagarinātai grupai un fakultatīvajām nodarbībām arī skolas administrācijai. Ko tad septembrī mēs vairs varētu darīt.....tad pedagogi izietu ielās un deputāti būtu vainīgi. Domāju, ka apkārtējie novadi un arī daudzi citi novadi Latvijā vēl nav īsti sapratuši situācijas nopietnību, kāda pašreiz no valsts uzlikta pašvaldībām, padarot pašvaldību par ķīlnieci mazo skolu pastāvēšanas jautājumos.

Mūsu kaimiņu Naukšēnu novads šādu reorganizāciju jau veicis vairākus gadus atpakaļ, apvienojot Ķoņu pamatskolu un Naukšēnu vidusskolu kā vienotu Naukšēnu novada vidusskolu.

Līdz šim mazo skolu  pedagogu un administrācijas atalgojumu nepietiekamību mēs risinājām uz Rūjienas vidusskolas un pašvaldības finanšu līdzekļu rēķina, jo domes uzstādījums bija, ka visi pedagogi Rūjienas novadā ir vienādi, līdz ar to zaudētāji bija Rūjienas vidusskolas pedagogi.  Tagad jaunajā likumā ir plānots noteikt slodzi skolotājiem 36 stundu apjomā un algu pieaugumu (no 800 EUR - 1050 EUR robežās vienā skolā par pilnu slodzi), ņemot vērā skolēnu skaitu klasē. Un svarīgs arguments šo jauno noteikumu sakarā ir tas, ka nauda tāpat kā iepriekš seko skolēnam  konkrētajai skolai, bet aizliegta ir naudas pārdale starp skolām.

Tagad mums priekšā smagākās izšķiršanās, ko darīt, vai solidāri jāsamazina  skolā skolotājiem slodzes, lai visiem saglabātos darbs (tad skolotāji saņemtu zemas algas), vai jāatbrīvo no darba pedagogi, lai tie, kuri paliek strādāt, saņemtu pilnu slodzi un atbilstošu atalgojumu. Līdzīgi ir ar skolas administrācijas darbiniekiem ( direktors un viņa vietnieki), ja skolēni skolā ir mazāk par 100, tad viņu amata likme ir tikai 0,5 slodzes.

Gribu uzsvērt, ka pašvaldība nav darba vietu radītāja, bet pakalpojumu sniedzēja un infrastruktūras attīstītāja un uzturētāja. Mums jāskatās nākotnē, kā attīstīsies mūsu novads, ņemot vērā situāciju Latvijā. Lai iedzīvotāji izvēlētos Rūjienas novadu, kā savu dzīves telpu, šeit ir jābūt labiem dzīves apstākļiem, iespējai attīstīt uzņēmējdarbību, iespējai iegūt labu izglītību, jābūt nodrošinātam pamatpakalpojumu klāstam - kultūras, sporta un atpūtas jomā, kā arī  brīnišķīgai vietai, kur dzīvot mierīgā, zaļā, harmoniskā vidē.

Pašreiz dome, ir pieņēmusi lēmumu visas izglītības iestādes apvienot zem viena nosaukuma - Rūjienas vidusskola, lai nebūtu skarbā sadalījuma mazās lauku skolas(bez naudas un slodzēm)  un lielā Rūjienas vidusskola, jo mēs visi dzīvojam Rūjienas novadā un esam vienādi atbildīgi par visām izglītības iestādēm.

Tagad galvenais darbs ir komisijai, atrast pašu labāko zelta vidusceļu skolu tālākai darbībai. Komisijā ir iekļauti skolu direktori, domes deputāti, vecāki un skolu pārvaldes vadītāja.

Vēlējos vēl piebilst, ka šis noteikti nebūs vienīgais nepopulārais lēmums, ko nākotnē nāksies pieņemt deputātiem. Skaidri redzams, ka iedzīvotāju skaitam samazinoties, mums nāksies atkal atgriezties gan pie reģionālām reformām, gan smagiem lēmumiem citās jomās.

Novēlu mums visiem sapratni un  izdošanos.

Komentāri
Pievienot komentāru