Ietvēm jābūt koptām

- 13.Janvāris, 2015
Pilsētās un novados
Laikrakstā

Valmieras pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde ir novērojusi, ka pilsētas iedzīvotāji, kuru īpašumam blakus atrodas gājēju ietves, apzinīgi veic to tīrīšanu, lai nodrošinātu gājējiem drošu pārvietošanos. Tomēr ir atsevišķi gājēju ietvju posmi, kur Valmieras pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi netiek pilnībā ievēroti. Tāpēc Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde atgādina, ka atbilstoši pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem Nr.195 par nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas uzturēšanu atbildīgs ir vai nu zemes gabala īpašnieks (valdītājs), vai ēkas īpašnieks (valdītājs), kuram ziemā jānodrošina ietvju attīrīšana no sniega un to kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem.

Sniega un apledojuma laikā svarīgi panākt drošu gājēju ietves lietošanu, kas iespējama, tās notīrot līdz cietajam segumam un nokaisot ar pretslīdes materiāliem. Kā pretslīdes materiālu var izmantot smiltis vai smilts-sāls maisījumu. Aizliegts izmantot izdedžus, dubļus, pelnus, melnzemi un citus nepiemērotus materiālus. Materiālu kaisīšanai pilsētā izvietotās kastēs nodrošina pašvaldība. To atrašanās vietu saraksts ir publicēts mājaslapā http://www.valmiera.lv/zina/isceli/smilsu-kaste, kā arī informāciju par šīm kastēm var uzzināt Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Kur ir atbilstošs ietves platums, lielāka sniega apstākļos ietves tiek tīrītas mehanizēti. Mehanizēti tīrāmo ietvju saraksts arī ir pieejams vietnē www.valmiera.lv vai Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Šajās vietās jānodrošina iebrauktuvju, kāpņu, gājēju pāriešanas krustojumu, gājēju pāreju un tamlīdzīgu vietu attīrīšana no sniega, kā arī pretslīdes materiālu kaisīšana. Sniega un apledojuma laikā gājēju ietvju attīrīšana no sniega un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem jānodrošina pēc vajadzības, arī brīvdienās. Savukārt sabiedriskā transporta pieturas iedzīvotājiem nav jātīra.

Ja ziemas sezonā kāda privātīpašuma saimnieks veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ fiziski nespēj veikt īpašumam pieguļošās teritorijas kopšanu, aicinām sazināties ar Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldi, lai iespēju robežās rastu citu risinājumu.

Būtiski ir arī notīrīt sniegu un ledu no māju balkoniem, lodžijām, jumtiem, kā arī likvidēt lāstekas vai norobežot bīstamo zonu, nepieļaujot sniega vai lāsteku krišanu, kas var apdraudēt cilvēkus.

Jāatceras, ka mest notīrīto sniegu un ledu uz brauktuvēm un ietvēm ir aizliegts, tas jānovieto valnī gar malām. Tīrot sniegu un ledu, jānodrošina ielu komunikāciju, ielai piekrītošo būvju un apstādījumu saudzēšana. Aizliegts ietvju, kāpņu kopšanas laikā bojāt brauktuvju, ietvju segumu, kāpnes un zālienu.

Pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi paredz, ka par ēku jumtu un notekcauruļu neattīrīšanu no sniega, ledus vai lāstekām, kur tas var apdraudēt cilvēku veselību vai dzīvību, var tik piemērots naudas sods līdz pat 150 eiro. Par sniega izgāšanu tam neparedzētās vietās vai uz brauktuves, ja tas apdraud satiksmes drošību, tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods līdz 50 eiro, bet par sniega nenotīrīšanu no ietvēm un ielām vai neatbilstoši nožogotām bīstamajām vietām draud sods 50 eiro apmērā.

NERISKĒ. Ietve, kas ved uz veikalu Maxima Georga Apiņa ielā, šajās dienās ir tik slidena, ka daudzi, neriskējot pakrist un gūt traumas, labprātāk izvēlas brist pa slapjo sniegu gar ietves malu.

Jāņa Līgata foto


Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv

Komentāri
Pievienot komentāru