Drošāka kaitēkļu apkarošana

- 22.Septembris, 2010
Pilsētās un novados
Portālā

Saskaņā ar likumprojektu par biocīdiem, ko Eiropas Parlaments trešdien izskatīja pirmajā lasījumā, šiem  kaitēkļu  kontroles līdzekļiem jākļūst drošākiem un videi nekaitīgākiem. Paredzēts, ka jaunu pesticīdu atļaušanas procedūras kļūs ātrākas.

Deputātes Christa Klass (EPP, DE) koordinēto EP nostāju par likumprojektu Parlaments apstiprināja ar 550 balsīm par, 22 pret, un 80 atturoties.

Biocīdi ir aktīvas vielas vai produkti, kas paredzēti, lai ķīmiski vai bioloģiski iznīcinātu, atbaidītu un padarītu nekaitīgus kaitīgos organismus, aizkavētu to iedarbību vai citādi tos ietekmētu. C.Klass uzsvēra: "Biocīdi mums ir nepieciešami, lai saglabātu augstus higiēnas standartus un novērstu slimības. Esmu pārliecināta, ka šis likums nodrošinās, ka mēs no šiem produktiem gūstam labumu un vienlaikus pasargājamies no riska."

Regulas projekta vispārējais mērķis ir atjaunināt ES noteikumus par kaitēkļu apkarošanas produktiem, sākot no aerosoliem pret odiem līdz ūdens  attīrīšanas līdzekļiem. (Lauksaimniecībā lietotie produkti regulā nav ietverti). Pirmo reizi tiks ieviesti noteikumi par ražojumiem, kas ir apstrādāti ar biocīdiem.

Parlaments sākotnējā likumdošanas projektā ieviesa grozījumus, kas tagad jāaizskata Ministru Padomei.

Jaunā biocīdu atļaušanas kārtība vienkāršos pieteikumu iesniegšanu uzņēmumiem, tomēr Parlamenta skatījumā šīs izmaiņas procedūra būtu jāievieš pakāpeniski.

Indīgāko vielu aizliegums

Parlaments atbalstīja to, ka ir jāizliedz vistoksiskākās ķīmiskās vielas, proti, vielas, kas veicina vēzi, ir kaitīgas reproduktīvajai sistēmai vai ietekmē hormonālo sistemu. Deputāti arī pastiprināja prasības, ar kurām pakāpeniski tiks aizvietotas citas bīstamas vielas ar mazāk kaitīgām alternatīvām.

Dažkārt ir nepieciešams izmantot arī ļoti kaitīgas vielas, lai aizsargātu cilvēku veselību, citus dzīvniekus un vidi, kā, piemēram, grauzēju gadījumā. Deputāti apsvēra ieviest jaunus ierobežojumus attiecībā uz  žurku indi difenacoum, tomēr ar nelielu balsu vairākumu priekšlikums tika noraidīts.

ES atļaujas

Deputāti vēlas, lai pakāpeniski tiktu ieviesta centralizēta, ES mēroga biocīdu atļaušanas procedūra. Deputāti prasa, lai Eiropas Ķimikāliju aģentūrai no 2013.gada tiktu piešķirtas pilnvaras izvērtēt jaunus produktus un produktus ar zemu riska līmeni, bet no 2017.gada – pārējos biocīdus. Savukārt dalībvalstīm arī turpmāk jāpieņem lēmumi par produktiem ar augstāku riska līmeni veselībai. Tām arī jāsaglabā tiesības piemērot papildu kontroli ES līmenī apstiprinātiem produktiem.

Mazāk izmēģinājumu ar dzīvniekiem

Parlaments arī atbalstīja noteikumu, ka tāpat kā REACH jeb "ķimikāliju regulā" kompānijām jādalās ar  informāciju par izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, lai novērstu atkārtotus izmēģinājumus.

Īpaša uzmanība nanomateriāliem

Ņemot vērā pastāvošās šaubas par nanomateriālu iespējamo ilgtermiņa ietekmi, deputāti uzstāja, ka ir nepieciešams īpašs novērtējums šādu sastāvdaļu klātbūtnei biocīdos.

Turpmākie soļi: grozīto projektu tagad izskatīs dalībvalstu ministri (ES Padome).

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (skat. 22.09.2010.)

 

Komentāri
Pievienot komentāru