Deputāti sola uzklausīt protesta dalībniekus

2011.gada 10.novembrī plkst.13.00 pie Valmieras pilsētas pašvaldības ēkas pulcējās piketētāji. Sanākušie aktīvisti bija ieradušies atbalstīt biedrības "Sabiedrības Iniciatīvas centrs" (SIC) rīkoto piketu, kas pievērsa sabiedrības uzmanību Valmieras pašvaldības 2010.gada 14.oktobra lēmumam Nr.464, kas ar 2011.gada 14.oktobra administratīvās rajona tiesas spriedumu Nr.A-03653-11/44 lietā par koku nociršanas darbiem Jāņa Daliņa stadionā tika atzīts par prettiesisku (http://www.tiesas.lv/index.php?id=3642). Tika izcirsti vairāk nekā 400 koku Jāņa Daliņa stadionā Valmierā.

Piketētāji ar plakātiem pauda attieksmi pret notikušo: "Pieprasām likumīgus lēmumus", "Vai Valmiera domā un rada?", "Boķi, vai ozols ir tas pats, kas bērzs?". Interesentiem bija iespēja iepazīties ar fotomateriāliem un dokumentiem par nocirstajiem kokiem. Piketētājiem interesē arī jautājums: Kur palika nocirstie koki?

Tiesībsargs ir norādījis, ka KNAB un Policija ir uzsākusi lietas pārbaudi un uzskata, ka pie šādiem apstākļiem, balstoties un savu kompetenci nesaskata nepieciešamību vērsties pie atbildīgajām institūcijām ar aicinājumu izmeklēt konkrēto gadījumu, jo izmeklēšana par iespējamām nelikumībām, jau tiek veikta.

Piketa mērķis bija ne tikai vēlreiz pievērst sabiedrības uzmanību notikušajam, bet arī nodrošināt, lai nākotnē Valmieras pašvaldībā tiktu pieņemti tiesiski, pamatoti un vislabākie iespējamie lēmumi sabiedrības interesēs.

Pašvaldība maldināja sabiedrību, sakot, ka koki tiek izcirsti, lai ierīkotu skrejceļus un rotaļlaukumus. Nekas nav izdarīts, un nav pat sniegta informāciju par konkrētiem projektiem stadionā un tiem paredzētu finansējumu ne 2010.gadā, ne 2011.gadā. Paliek neatbildēts jautājums, kas notiks ar vieglatlētiku Valmierā? Attīstības plānā nav atrunātas, un teritoriālplānā- konkretizētas vietas vieglatlētikas sporta tālākai attīstībai.

Biedrība „SABIEDRĪBAS INICIATĪVAS CENTRS” izsaka pateicību visiem, kas atbalstīja piketu gan sirdīs, gan personiski ierodoties uz pasākumu, un pauž gandarījumu, ka Valmieras pašvaldības domes deputāti ir gatavi š.g. 15. novembrī, plkst.10.00 tikties, lai sniegtu atbildes sabiedrībai. Piketa dalībnieki un visi interesenti tiek aicināti ierasties Valmieras pašvaldībā, lai izmantotu iespēju saņemt no pašvaldības pārstāvjiem informāciju.

Komentāri
Pievienot komentāru