Ināra Punkstiņa

Valmieras Pārgaujas ģimnāzija aicina piedalīties Karjeras dienā

9.Marts, 2012
Izglītība
Portālā

Lai iepazīstinātu skolēnus ar izglītības un karjeras iespējām, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija jau tradicionāli organizē Karjeras dienu. 21. martā no plkst. 12.00 – 15.00 notiks izglītības izstādes, izglītojošas lekcijas, praktiskas nodarbības un konkursi Valmieras un novadu skolu 9. – 12. klašu skolēniem.

Labs laiks prasmju apgūšanai

11.Oktobris, 2010
Izglītība
Laikrakstā

Kopš jan­vā­ra Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā tiek īs­te­nots Ei­ro­pas So­ci­ā­lā fon­da pro­jekts «So­ci­ā­lās in­te­grā­ci­jas pro­gram­ma dzī­ves, dar­ba pras­mju un kar­je­ras at­tīs­tī­bai».