Alūksnē svinīgi atklās renovētās pirmsskolas izglītības iestādes

- 4.Oktobris, 2010
Izglītība
Portālā

Piektdien, 8. oktobrī Alūksnē notiks divu pirmsskolas izglītības iestāžu – „Pienenīte” un „Sprīdītis” renovēto telpu atvēršanas pasākumi.

Abu pirmsskolas izglītības iestāžu telpu renovācija notika Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstītā un Alūksnes novada pašvaldības īstenotā projekta „Pirmsskolas izglītības iestāžu „Sprīdītis” un „Pienenīte” infrastruktūras attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšanai Alūksnē” ietvaros.

Projekta mērķis bija veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru un izveidojot jaunas vietas pirmsskolas vecuma bērniem, tādējādi samazinot rindas uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs Alūksnē. Darbus abās iestādēs veica SIA „VALDIS”.

PII „Sprīdītis” tika veikta ēkas renovācija, kas paredzēja jumta un fasādes siltināšanu, logu un durvju nomaiņu, ēkas remontu un Alūksnes Mākslas skolas telpu remontu, pielāgojot tās pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām, kā arī iebūvēto virtuves iekārtu nomaiņu. Iestādē izveidotas trīs grupas ar 72 papildus vietām, tādejādi radot iespējas lielākai daļai rindā esošajiem bērniem apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi un viņu vecākiem iespēju atsākt vai nodibināt darba attiecības.

- Realizējot šo projektu, visiem bērniem, kas bija rindā, radīta iespēja apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, jo „Sprīdītī” ir atvērtas jaunas grupas. Izveidotas jaunas darba vietas. Ēkai ir jauns jumta segums, nosiltināta un saulaini nokrāsota fasāde, nomainīti logi - ieguvums ne tikai siltuma ekonomijā, bet arī ēkas vizuālajā tēlā. Pasākumu un rotaļnodarbību vajadzībām izveidotas atsevišķi mūzikas un sporta zāles. Mūzikas zāli lielākiem pasākumiem var paplašināt. Ir izremontētas sanitārās telpas, pēc remonta ir gaišas un drošas kāpņu telpas. Jaunās iekārtas un atbilstoši higiēnas prasībām izremontētās telpas virtuvē atvieglo ikdienas darbu. Bērni, vecāki un darbinieki pozitīvi novērtē pārmaiņas, - uzsver PII „Sprīdītis” vadītāja Modrīte Voska.

PII „Pienenīte” tika veikta ēkas renovācija, kas paredzēja fasādes siltināšanu, kanalizācijas, ūdensvada, cauruļvada un apkures renovāciju, kā arī iebūvēto virtuves iekārtu nomaiņu un teritorijas labiekārtošanu (celiņu seguma maiņa).

- Projekta īstenošanas rezultātā esam ieguvuši jaunu ārējo vizuālo izskatu gan ēkai, gan tās apkārtnei – ēka ir nosiltināta, uzklāts bruģakmens segums, uzlabojušies arī apstākļi iekštelpās. Esam ļoti gandarīti par paveikto darbu apjomu, - norāda pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītāja Ārija Driņina.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 363 738, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 85% - Ls 309 177, valsts budžeta dotācija 6% - Ls 21 824 un 9% jeb Ls 32 737 ir pašvaldības finansējums.

Komentāri
Pievienot komentāru