Aicinām amatpersonas atkāpties no amatiem

17.Oktobris, 2011
Viedokļi
Portālā

Jāņa Daliņa stadions ar unikālo vidi un krāšņo dabu ir nacionālā sporta bāze, kuras atrašanās vietu Gaujas stāvajos krastos izraudzījās pats olimpiskais vicečempions, leģendārais latviešu soļotājs Jānis Daliņš. XX gadsimta kari nav saudzējuši Valmieru, taču stadions ar parku netika nopostīts.

2010. gada Lieldienu rītā, Klusajā sestdienā, valmieriešus un plašāku apkārtējo sabiedrību pārsteidza satraucoša ziņa, ka Latvijas Republikas nacionālajā sporta bāzē – Jāņa Daliņa stadionā – notikusi vandālisma akcija, un gandrīz līdz pēdējam kokam izzāģēts Jāņa Daliņa stadiona krāšņais parks.

Valmieras pašvaldība neuzskatīja par vajadzīgu rīkot sabiedrisko apspriešanu un iepazīstināt sabiedrību ar pieņemto lēmumu par vairāk kā 400 koku izciršanu. Valmierieši pirms koku izciršanas netika iepazīstināti ar pašvaldības nodomiem veikt pasākumus, kuru pamatā būtu nepieciešamība izcirst seno parku. Netika sagatavots, ne tehniskais projekts, ne skiču projekts, netika veiktas citas procedūras, ko nosaka Latvijas Republikas likumdošana un normatīvie akti.

Sabiedrībai bija tiesības saņemt vides informāciju un vides kvalitātes saglabāšanas nolūkos piedalīties sabiedriskajā apspriešanā. Sabiedriskās apspriešanas neesamība ir uzskatāma par rupju tiesisko normu neievērošanu un demokrātijas principu ignorēšanu, jo nav nodrošinātas sabiedrības tiesības līdzdarboties ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā. Valmieras pilsētas pašvaldības lēmums un tam sekojošā rīcība ir bijusi klajā pretrunā ar tiesiskumu un atklātību. Tā ir necieņa pret iepriekšējās paaudzes atstāto mantojumu un ciniska rīcība pret sabiedrību.

Pamatojoties uz Valmieras Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru atzīts par prettiesisku Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2010. gada 14. oktobra lēmums Nr.464 par Jāņa Daliņa stadiona koku izciršanu:

1) aicinām nolikt Valmieras pašvaldības deputātu mandātus prettiesiskā lēmuma pieņēmējus- deputātus:

  1. Inesi Boķi;
  2. Vairu Dunduri;
  3. Ričardu Gailumu;
  4. Jāni Zemļicki;
  5. Jāni Skrastiņu;
  6. Evitu Sniedzi;
  7. Ievu Stiģi;
  8. Andri Kabraku;
  9. Jāni Brenguli;

2)atkāpties no amata atbildīgo par prettiesiskā lēmuma izpildi- Valmieras pašvaldības  izpilddirektoru, vienlaikus Vidzemes olimpiskā centra valdes priekšsēdētāju Jāni Baiku;

3)atkāpties no amata prettiesiskā lēmuma iniciētāju- Vidzemes olimpiskā centra direktoru Arti Jansonu;

4) vienlaikus aicinām jaunievēlēto ZRP 11. Saeimas deputātu Guntaru Bilsēnu atstāt saeimu, noliekot deputāta mandātu. Guntars Bilsēns savā priekšvēlēšanu kampaņā ir paudis sekojošo: „Septiņpadsmit gadus esmu veltījis vides aizsardzībai. Vēlos, lai mūsu bērni to pārmantotu nesabojātu, jo uzskatu, ka tikai sakārtotā vidē veidojas pozitīvi domājošs cilvēks”. Deputāts, kurš ir melojis, nav veicinājis labu pārvaldību un liedzis sabiedrībai paust savu viedokli, nav cienīgs pārstāvēt Latvijas tautas intereses.

 

Haralds Bruņinieks

Kaspars Grosu

Ineta Kļaviņa

Krista Milberga

Dainis Treijs

Artūrs Rundēlis

Aigars Zariņš

Andis Sedlenieks

Dainis Saulītis

Komentāri
Pievienot komentāru