18. Jūlijs, 2019
Vārda dienu svin: Rozālija, Roze

Vienota ES atbilde gāzes piegāžu krīzēm

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Šodien Eiropas Parlamenta apstiprināja likumprojektu par ES mēroga koordinācijas noteikumiem un gāzes piegādes starpsavienojumiem, kas paredz efektīvāku gāzes piegādes krīžu risinājumu, lai izvairītos no situācijām, kad  iedzīvotājiem uz vairākām dienām pārtrauc siltā ūdens un apkures padevi.

Vienota ES atbilde gāzes piegāžu krīzēm

Jaunie Eiropas noteikumi par gāzes piegādes drošību mazinās iespēju, ka  iespējamo gāzes padeves traucējumu gadījumā izveidotos krīzes situācijas, un veicinās infrastruktūru izveidi ES dalībvalstu un visas ES līmenī. Tirgus mehānismi arī turpmāk būs galvenais darbības princips, bet krīzes gadījumā mājsaimniecības būs pirmās, kas tiks aizsargātas.

Dalībvalstīm divu gadu laikā būs jāizstrādā krīzes novēršanas plāni. Eiropas Komisijai būs lielāka loma ārkārtas situāciju koordinācijā, kā arī nodrošinot, ka nacionālie plāni nemazina dalībvalstu solidaritāti krīzes laikā.

Alejo Vidal Quadras (EPP, Spānija), atbildīgais deputāts par likumprojekta koordināciju Parlamentā, debatēs uzsvēra, ka "regula ir patiesi efektīvs līdzeklis", lai uzlabotu gāzes piegāžu drošību. "Ja tā tiks ieviesta ātri un efektīvi, tas būs spēcīgs signāls mūsu gāzes piegādātājiem un rādīs, ka krīzes situācijās Eiropa darbojas pēc principa "viens par visiem, visi par vienu"," piebilda deputāts.

Enerģētikas komisārs Günther Oettinger pauda gandarījumu par to, ka likumdošana noslēdzas, un paziņoja, ka Eiropas Komisija ir rezervējusi 1,4 mljrd. eiro infrastruktūru projektiem.

Siltuma nodrošinājums

Saskaņā ar regulu ļoti zemu gaisa temperatūru gadījumā mājsaimniecībām jānodrošina gāzes/siltuma padeve septiņas dienas vai visaukstākajā gada periodā, kad ir ārkārtēji augsts pieprasījums - līdz 30 dienām. Pat tad, ja ziemā ar normālu vidējo gaisa temperatūru padeve būs traucēta veselu mēnesi, mājas būs jānodrošina ar normālu gāzes padevi.

Krīžu novēršana

Ja nozīmīgākā piegādātāja vai lielākās infrastruktūras darbība būs traucēta, dalībvalstīm tomēr būs jānodrošina, ka  dienās "ar ārkārtēji augstu pieprasījumu" (pēc statistikas — reizi 20 gados) atlikušie tīkli spēj nodrošināt dienas kopējo parasto gāzes daudzumu.

Dalībvalstīm būs dots četru gadu termiņš šo prasību izpildei, bet paredzētajiem starpvalstu savienojumiem jāsāk darboties ne vēlāk kā trīs gadu laikā kopš regulas spēkā stāšanās.

Ārkārtas situācijas

Ja, neraugoties uz preventīvajiem pasākumiem, ārkārtīgi augsta pieprasījuma nopietnu padeves traucējumu dēļ radīsies ārkārtas situācija, attiecīgajai dalībvalstij būs jānosaka ārkārtas stāvoklis.

Krīzes nopietnības pakāpes ir "iepriekšējs brīdinājums", "trauksme" un ārkārtas stāvoklis". Ārkārtas stāvokļa gadījumā dalībvalstu krīzes novēršanas plānos jābūt paredzētai pārrobežu pieejai gāzes uzglabāšanas iekārtām, kā arī  pārrobežu gāzes padevei.

Eiropas Komisija būs atbildīga par ES vai reģionālas ārkārtas situācijas izsludināšanu pēc vismaz divu tādu dalībvalstu pieprasījuma, kas ir pasludinājušas ārkārtas stāvokli. ES ārkārtas stāvokļa laikā Komisija būs atbildīga par efektīvu informācijas apriti, dalībvalstu rīcības saskaņotību un koordināciju ar trešām valstīm.

Parlaments likumdošanas priekšlikumu apstiprināja ar 601 balsīm par, 27 pret un 23 atturoties.

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (skat. 21.09.2010.)

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Partneri