20. Aprīlis, 2019
Vārda dienu svin: Mirta, Ziedīte

Valmierieši apzinās savas pilsētas dabas vērtības – dižkokus

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Valmieras pilsētas pašvaldība kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldi aicina Valmieras pilsētas iedzīvotājus no 1. marta līdz 30.aprīlim kļūt par pilsētas dižkoku apzinātājiem.

 

Foto: Putriņu dižozols Valmierā, V. Velde
Foto: Putriņu dižozols Valmierā, V. Velde

Akcijas mērķis ir vērst iedzīvotāju uzmanību, ka dižkoki ir ne tikai mežā, bet arī pilsētā – parkos, pie mājām, ceļmalās un kapsētās. Akcijā valmierieši tiek aicināti apzināt visus pilsētas administratīvajā teritorijā esošos dižkokus un savdabīgos kokus.

Dabas aizsardzības pārvaldes inspektors Aldis Liepiņš saka: ”Kopš iepriekšējās dižkoku apzināšanas Valmierā ir pagājuši gandrīz trīs gadi, tāpēc informāciju nepieciešams aktualizēt. „Turklāt 2010.gadā tika mainīti Ministru Kabineta noteikumi, kuros tika noteikti jauni dižkoku apkārtmēri atbilstoši koku sugām,” informē Valmieras Koku novērtēšanas komisijas eksperts, vides speciālists Vilnis Velde.

Lai dižkoku apzināšanā varētu iesaistīties jebkurš interesents, Vidzemes televīzija ir sagatavojusi video pamācību, kurā Dabas aizsardzības pārvaldes eksperti stāsta, pēc kādām pazīmēm atpazīt potenciālo dižkoku, kā pareizi mērīt dižkoka apkārtmēru un vainaga platumu. Dižkoku apsekotājiem dati būs jāfiksē anketā, kurā jānorāda apsekotājs, datums, koka suga, koka vietējais nosaukums, jāapraksta tā atrašanās vieta, koka novietojums, koka savdabības, jāizmēra un jānorāda koka stumbra apkārtmērs un vainaga rādiuss.

Katrs dižkoks glabā arī savu vienreizēju un neatkārtojamu vēsturi vismaz simts gadu garumā. Tāpēc mēs aicinām jūs uzticēt mums arī šī koka stāstu - kādas interesantas leģendas, notikumi, saistītās ar šo koku, varbūt jums zināms, kas un kam par godu šo koku stādījis, varbūt kādi svarīgi visas tautas vai jūsu dzīves notikumi risinājušies zem šī koka. Lūdzam jūs sūtīt savus stāstus, fotogrāfijas, arī fotogrāfijas no senākiem laikiem, kurās redzams šis koks.

Akcijas organizatori vēlas parādīt, ka dižkoku apzināšana var būt aizraujoša nodarbe dabā, kas var papildināt dabas zinību apguvi skolēniem un studentiem, kļūt par brīvdienu piedzīvojumu ģimenēm ar bērniem, vai arī lieliska iespēja bērniem pavadīt kopā laiku ar saviem vecvecākiem.

Iegūto informāciju apkopos un pārbaudīs Dabas aizsardzības vides inspektori, izveidojot interaktīvu karti, savukārt pašvaldības darbinieki datus izmantos teritorijas plānojuma izstrādē un tūrisma maršruta izveidē.

Akcija noslēgsies 22.maijā - Starptautiskajā bioloģiskās daudzveidības dienā, ar dižkoku akcijas dalībnieku tikšanos un rezultātu prezentēšanu, kā arī teorētiski - praktisku semināru par koku pareizu apsaimniekošanu.

Informācijai:

Dižkoki ir lieli un veci koki, kam ir kultūrvēstures, izglītojoša vai zinātniska funkcija. Tiem ir liela nozīme vispārējās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. To esamība, kā arī to apdzīvojošo sugu daudzveidība, ir labs vides kvalitātes raksturojums. Dižkoks uztverams kā patstāvīga ekosistēma un ir dzīvestelpa daudzām retām un apdraudētām zīdītāju, putnu, kukaiņu, sēņu u.c. organismiem.

Minimālie aizsargājamo koku – dižkoku izmēri izplatītāko sugu kokiem atbilstoši MK noteikumiem Nr.264 (16.03.2010) ir:

Nr.p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

1.

Parastais ozols

4,0

2.

Āra (purva) bērzs

3,0

3.

Parastā liepa

3,5

4.

Parastā kļava

3,5

5.

Baltais vītols

4,5

6.

Parastā egle

3,0

7.

Parastā priede

2,5

Lai apzinātu, kur, kādi un cik daudz šīs senās pagātnes liecinieku ir mūsu pilsētā lūdzam aizpildīt iespējamā dižkoka datu anketu un nosūtīt uz e-pasta adresi gunta.kanapole@daba.gov.lv un info@valmiera.lv. Ja šādas iespējas nav, lūdzam iespējami precīzu koka atrašanās vietu paziņot pa tālruni 26423589 vai rakstot vēstuli uz iepriekš norādītajām e-pasta adresēm.

Labprāt apkoposim arī datus par tiem kokiem, kuriem varbūt vēl mazliet pietrūkst līdz dižkokam, kā arī par kokiem ar kultūrvēsturisku nozīmi.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Partneri