19. Oktobris, 2019
Vārda dienu svin: Drosma, Drosmis, Elīna

Valmieras pilsētas pašvaldības viedoklis par J.Daliņa stadiona attīstību

Reģistrēties, lai varētu balsot
 
Valmieras pilsētas pašvaldības viedoklis par J.Daliņa stadiona attīstību

Valmieras pilsētas pašvaldība jau vairākkārt skaidrojusi, kā tika veikta J.Daliņa stadiona labiekārtošana 2010.gada pavasarī. Taču ņemot vērā, ka publiskajā telpā joprojām nerimst šauras sabiedrības grupas rosināta diskusija un vienpusēja tādu pieņēmumu publiskošana, kas apšauba gan lēmumu pamatojumu, gan procedūru, atkārtoti informējam par Jāņa Daliņa stadiona sakārtošanu.

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009.gada rudenī Valmieras pilsētas pašvaldība no Valmieras rajona padomes pārņēma īpašumu Jāņa Daliņa stadions. 2010.gada sākumā SIA „Vidzemes Olimpiskais centrs”, kam tika uzticēta sporta būves apsaimniekošana, iepazinās ar tās ēku un infrastruktūras tehnisko stāvokli, sastādīja neatliekamo darbu sarakstu to ekspluatācijai, tikās ar Valmierā pārstāvēto sporta veidu organizāciju vadītājiem, lai pārrunātu, kas būtu nepieciešams stadiona turpmākai sekmīgai darbībai. Lai risinātu neatliekamus stadiona kā nacionālās sporta bāzes izmantošanas, kā arī ilgtermiņa attīstības plānus, tika secināts, ka nepieciešams veikt stadiona teritorijas izkopšanu un labiekārtošanu.

Koku izzāģēšana J.Daliņa stadionā veikta, jo ilgstošas nesaimnieciskās rīcības rezultātā 60-70 gadus veci, bojāti un pāraugušie bērzi sāka apdraudēt sportistu un apmeklētāju drošību, bet putekšņi un lapas ilgstošā laika periodā nodarīja kaitējumu stadiona segumiem, kas tagad prasa ieguldījumus to atjaunošanā. Lai gan saskaņā ar stadiona sākotnējo ieceri pagājušā gadsimta 40.gados tajā koki nebija plānoti, pašreizējie apsaimniekotāji centušies saglabāt visus esošos veselos kokus - pamatā priedes, kuru mūžs šādos apstākļos varētu sasniegt 120- 150 gadus. Tāpat vietās, kur tas plānots, veco koku vietā šogad iestādīti jauni.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildība „Vidzemes Olimpiskais centrs”, kam uzticēta stadiona apsaimniekošana un kas vērsās pašvaldībā ar iesniegumu veikt sporta bāzes teritorijas labiekārtošanu, organizēja publiskā iepirkuma procedūru. Tajā uzvarēja SIA „Tebesco”, kas veica tikai speciālistu atzīmēto un novērtēto koku nozāģēšanu, koku celmu izfrēzēšanu, vietas sakopšanu, kā arī nozāģētās koksnes un zaru savākšanu, kā to paredzēja iepirkuma noteikumi un noslēgtais līgums. SIA „Tebesco” saskaņā ar noslēgto līgumu veica arī koksnes realizāciju, kuras vērtība bija iekļauta iepirkuma cenā. Visi ar koku izciršanu saistītie fakti, daudzums un m3, atbilstoši fiksēti un dokumentēti.

Vienlaikus informējam, ka saskaņā ar saņemtajiem atzinumiem no dažādām struktūrām, kur „Sabiedrības iniciatīvas centrs” vērsies, lai pārbaudītu koku ciršanas procesu un koksnes realizāciju, nav konstatēti nekādi pārkāpumi vai tiesību normām neatbilstoša rīcība.

Ar šo arī informējam, ka Valmieras Administratīvās rajona tiesas spriedums par Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2010. gada 14. oktobra lēmumu Nr.464 nav stājies spēkā, jo pašvaldība ir iesniegusi apelāciju. Līdz ar to jebkādu faktu interpretācija publiskajā telpā saistībā ar pirmās instances tiesas spriedumu nav objektīva un pamatota.

Valmiera

Ne jau koki un to izciršana virza šo Bruņenieka un Co vadīto "Sabiedrības iniciatīvas centru"! Koki ir tikai iegansts, lai pēc iespējas skaļāk pieteiktu sevi uz nākamajām pašvaldības vēlēšanām. Taču iegansts ir gana švaks un kā tautā saka "baltiem diegiem šūts", kas savukārt nozīmē ka tā īsti ko pārmest pšvaldībai nav, tādēļ jāizmanto katra mazākā iespēja. Smieklīgi un nožēlojami!!!

Pikets

Kā vēsta astrologi, tad rīt (ceturtdien) ir pilnmēnes, un pie tam šajā gadā ar vislielāko negatīvo enerģētiku..... tā kā nav ko brīnīties ka notiks dažādas savdabīgas aktivitātes, tai skaitā arī pie pašvaldības.

Tā stadiona veco bērzu lieta

Tā stadiona veco bērzu lieta un tās biedrības aktivitātes sāk jau "besīt" (atvainojos par izteicienu, taču tas vislabāk raksturo šo sajūtu). Cik var ilgi kult tukšus salmu...CIK???

Gulētāji

Jājautā, kādēļ gan šo Valmieras pašvaldības paziņojumu tik pat ātri kā h. bruņinieka un & paziņojumu nestiedz publicēt "Liesma"? Varbūt pēc dienām vai pat nedēļas pat nopublicēs, kā tas bija ar Ineša Boķa viedokli par cukura apsmietajām civilās aizsardzības mācībām. Vai žurnālisti paši neapjēdz, ka avīzes lappušu piepildīšana ar rakstiem, viedokļiem, ziņām, preses relīzēm, kas pirms tam jau vairākas dienas ir klejojuši par visiem tuvējiem interneta portāliem (tie arī eliesmā tiek publicēti jau laikus, vismaz dienu iepriekš"Liesmai") ir lasītāju apmānīšana? Viņiem tiek piedāvāts vēlreiz izlasīt, kas jau internetā pirms pāris dienām ir lasāms bijis. Atšķirība vien tāda, ka "Liesma"daža vērgulīgā teksta izteiksmi ir nedaudz uzlabojusi un pareizāk pieturas zīmes salikusi.

Nevajag aizmirst, ka avīze

Nevajag aizmirst, ka avīze nekad nevar būt tik operatīva, kā internets! Bet ne jau visi lieto internetu, tomēr arī viņi grib izlasīt ziņas. Tātad jāpublicē ir, kas bijis kaut kur agrāk nopublicēts. Tad jau radio arī varētu teikt, ka TV raida vecas ziņas. Radio ziņas ir katru stundu, bet televīzija to pašu pastāsta tikai vakarā. Tomēr ne jau katrs klausās radio. Tādēļ ir pieejams dienas ziņu apkopojumu vakarā televīzijā.

mans viedoklis

Nevienam nav noslēpums, ka H.Bruņinieka stadiona attīstības plāni paredzēja vēl masveidīgāku koku izciršanu, ko cienītais kungs nemaz nepiemin.
Pārlieku lielā cepšanās ap stadiona koku lietu novedusi valmieriešus pie tā, ka jebkurš kārtējais paziņojums no šīs ļaužu kopas nu jau tiek uztverts kā noliegums stadiona attīstībai... Jo Valmieriešu lielākā daļa novērtē rezultātu. Ja arī metodē, lai tiktu pie šī pozitīvā rezultā nav bijusi īsti korekta, tas nav samērojams ar to, kāds tagad, pozitīvā nozīmē izskatās stadions un kā tā vārds tagad tiek ķengāts pa pasauli...
Sabiedriskā apspriešana Latvijas tiesību normu ietvaros ir tikai dekoratīvs instruments, un ja arī 7 vai cik tur SIC biedru toreiz būtu tikuši pie teikšanas, tas neko neietekmētu, jo Latvijas likumdošanā sabiedriskai apspriešanai pie lēmuma pieņemšanas nav noteicošā loma... un jāvērtē ir sabiedrības ieguvums kopumā, par ko noteikti Valmierieši teiktu savu "jāvārdu".

Un viena neliela kļūda lēmuma pieņemšanas procesā, vēl nenozīmē, ka Valmierā viss notiek prettiesiski. ir tūkstošiem lēmumu, kas valmieriešu dzīvi padarījuši arvien labāku.
starp citu, viens no tiem- nomainīt stadiona vadītāju H.Bruņinieku.

Jā!

Kā naglai pa galvu :) Precīzi manas domas!!!

Vēstures un tiesas priekšā

H.Bruņinieka un pieaicināto arhitektu izstrādātā vizija nebija lēmums, bet, gan mēģinājums rast risinājumu Valmieras lēmējvarai-BŪT, VAI NEBŪT VIEGLATLĒTIKAS SPORTAM VALMIERĀ? Vīzija piedāvāja trīs variantus, kā attīstīties minētajam sporta veidam, kurš no variantiem būtu bijis labākais, lēmums jāpieņem būtu lēmējvarai. Visādā ziņā , ja koki tiktu cirsti, tad ar pamatojumu un noteikti ar sabiedrības viedokli , ar tehnisko projektu, ģeoloģisko izpēti, ietekmi uz vidi, u.t.t. Tagad pašvaldība ir nocirtusi kokus, bez īstas jēgas, ka jāstāda tie atpakaļ. Steigā izceptā vīzija nav izpildīta, sabiedrība maldināta ar solījumiem un citām muļķībām. Stadions ir zaudējis savu mājīgumu, arhitekts projektēdams tribīnes, redzēja ainavu iekļaujamies pirmatnējā vidē. Tagad rēgojas noželojams skats ar katlu mājas skursteņu līdzību un pašvaldības varenie cenšas iestāstīt-CIK SKAISTA IR STADIONA APKĀRTNE! Jūsu viedoklis ir sekas, par kurām jums vajadzēs atbildēt, ne , tikai Tiesas , bet arī vēstures priekšā. Jūs esiet iznīcinājuši vērtības, ko mūsu seņči ir atstājuši brīvvalsts laikā, jums nav svēts ne, kas. Lai, tikai saglabātu savu labklājību un ieraustos neredzīšu, nezinīšu čaulā. Nekas nav sliktāks par vienaldzību, tā nodod pašu galveno-sirdsapziņu. Aizbrauciet uz brīvdabas muzeju Rīgā, apskatiet mūsu senču mājas, paskatieties, kādus kokus pie mājām stādīja mūsu vecvectēvi. Palasiet avīzi "Latvijas kareivis", par Hugo Trauberga aktivitātēm un koku stādīšanu stadionā, varbūt atvēsināsieties un sapratīsiet, ka stadionā neviens koks netika iesējies un tās nav nezāles! Un pats galvenais, ja sadūšosaties aizbraukt ekskursijā uz brīvdabas muzeju , paceliet deputāti galviņas augšā pie muzeja vārtiem un izlasiet: "Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī "

Stadiona attīstībai

Iztrādātā vīzija H.Bruņinieka laikā netika vērtēta no lēmējvaras puses, jo bija steidzīgi jālikvidē stadions un uz dienu jāatceļ no amata direktors. Pasūtījums no 90-to gadu izbijušā reketiera tika izpildīts, iespējams ne pa velti. Kas attiecās pa vīziju,tad tas būtu bijis mēģinājus atbildēt uz vienkāršu jautājumu-būt, vai nebūt vieglatlētikai Valmierā. Vīzija nebūt nebija lēmums un tas būtu bijai jāapspriež lēmējvarai, kuru no 3. piedāvātajiem variantiem realizēt. Šodien nav ne iesildošā celiņa, nerunājot par iesildošo stadionu, nav perspektīvā plānotās viets, kur būt ziemas apstākļiem vieglatlētiem piemērota soprta būve.

Par piketu

Nu būtu svarīgi piketu rīkotājiem nākamo reizi visiem piesaistītajiem līdzjutējiem un plakātu turētājiem pirms pasākuma izstāstīt pret vai par ko ir pasākums, un ko viņš ir gribējis pateikt ar savu plakātu. Savādāk teksts "Mat teica ka jāatnāk un jāpastāv, pārējo prasiet lūk tiem tur.." skan tā maigi izsakoties jocīgi.

Man jau patika...

O, tas pikets bija ko vērts! Plakātus turēja puikiņi, no kuriem neviens mūžā vēl nav i 100-to daļu paveicis no tā, ko plakātos aprietie Valmieras domnieki ar pilsētas mēru priekšgalā... Bet kronis visam bija Strenču iedzīvotāja I. Kļaviņa - žēl gan, ka vienmēr tik ekstravaganti ģērbtā kundzene šoreiz bija sameklējusi pieliekamajā malkas nesamo melno mētelīti, lai Rātslaukumā izskatītos vairāk kā no tautas nākusi. Nuja, VTA Valmiera dudultdirektrises lones vairs nav, un tieši par to jau gan viņai, gan otram uberdisidentam H.Bruņiniekam (starp citu, ienācējam no Limbažu puses Valmierā) tā sirsniņa - maciņš gan skanētu precīžak - knieš. Nu, dikten knieš! Bet varbūt abiem nav te, ko dēties pa Valmieru, kur viss tik s... un pašvaldība tik draņķīga. Škic atpakaļ uz saviem miestiem!!!

De- fakti

"Vienlaikus informējam, ka saskaņā ar saņemtajiem atzinumiem no dažādām struktūrām, kur „Sabiedrības iniciatīvas centrs” vērsies, lai pārbaudītu koku ciršanas procesu un koksnes realizāciju, nav konstatēti nekādi pārkāpumi vai tiesību normām neatbilstoša rīcība". Pašvaldības meli nav samērojami ar realitāti. Neviena Tiesībsargājošā iestāde, vēl līdz šim nav devusi savu atzinumu par minēto faktu.

Fakti

Nevajg nelot pašam! SIC bija vērsies ar sūdzību iepirkumu birojā, no kura arī tika saņemta šī atbilde. To ka biedrība ir sūdzības izsūtījusi gandrīz vai visām vispār kaut ko kontrolējošām institūcijām Latvijā ir fakts, kas liecina par jebkuru cenu dabūt nu kaut mazītiņu pārkāpumu uz kura pamata tad arī būvēt savu priekšvēlēšanu kampaņu.

Vai stadiona sakopšana???

Vai stadions, kas ir pašvaldības īpašums tika nodots likumīgi apsaimniekošanā privātai kapitālsabiedrībai, kā institūcijām skaidro dome? Vismaz attiecībā uz viesnīcas "Naktsmājas" iegādi? Vai tika tadīta iespēja publiski pieteikties visiem, kas varētu stadionu apsaimniekot par izdevīgāko cenu? Vai likums, kas nosaka valsts un pašvaldību mantas izšķērdēšanas aizliegumu, tika ievērots?
Vai "ilgstoša nesaimnieciskā rīcība" tika ieraudzīta tikai tagad, kad kāds ir ieraudzījis, kā pašvaldība darbojas pretrunā likumiem?
Vai pašvaldība spēj atšķirt SIA "TABESCO" no SIA "Tebesco", vai tā ir apzināta maldināšana?
Vai 2010.gada Lieldienās veiktā koku izciršana stadionā ir pamatojama ar to, ka apdraudēja sportistus (vai ir norādītā traumatisma koku dēļ fakti?) vai tomēr pēc koku izciršanas radusies attīstības vīzija (vai bija finansējums paredzēts tās realizācijai 2010., 2011.g.?), ko Boķa kungs rakstiski apliecinot ar parakstu, ir definējis, kā rotaļlaukuma izbūvi līdz 2010.gada vasaras sākumam un iesildīšanās laukuma izbūvi 2010.gadā saistībā ar stadiona sertifikāciju? 2011. gada rudenī tika iestādīts Neatkarības sils...
Ja šodien skaidri redzams, ka no būvlaukuma stadionā nav ne vēsts, kādēļ 2010. gada sākumā pirms koku izciršanas netika rīkots pakalpojuma iepirkums, bet gan būvlaukuma sagatavošanas? Vai lai apietu Publisko iepirkumu likumu, jo līgumcena buvēšanas gadījumā ir 12 tūkstoši, un nav jāpublicē ieprikums IUB?
Vai tiešām speciālisti, ko miniet, neredzēja stadiona parkā ozolus 30-50 cm diametrā, kuri ir norādīti stadiona topogrāfijā, un tagad ir pazuduši, jo nav minēti ne atskaitē Meža dienestam, ne aktā?
Vai ministrijas un administratīvās tiesas atzinums, ka bija jārīko sabiedriskā apspriešana nav kompetents atzinums?
Vai IUB atbilde, kurā minēts, ka pašvaldība nav ievērojusi Publisko iepirkumu likumu, pamatojot koku izciršanu stadionā kā būvlaukuma sagatavošanu, ir tiesiska rīcība, ja būvlaukuma nav, bet ir iestādītas priedītes nocirsto koku vietā?

Matu skaldītājam no 12.11. pl. 15.36

Tā viš i - viens baudu gūst no ēšanas, otrs no dzeršanas, bet trešais - no sev vien izprotamām rotaļām ar likuma pantiņiem, saistošajiem noteikumiem un namu pārvaldes iekšējām instrukcijām. Gala rezultāts šādam fetišam ir NEKO NEDARĪŠANA, toties vienmēr var justies likuma priekšā kā pats Jēzus Kristus.
Priekš kam visa šī ūdens duļķošana Valmierā? Piketa "simtgalvainais" atbalstītāju pūlis uzskatāmi apliecināja - nav sekotāju SICistiem. Un tad nu nu tikai loģiski būtu pielikt punktu visai šai uzpūstajai šļurai, kam pamatā tikai un vienīgi DIVU CILVĒKU patoloģisks naids pret tiem, kuri bija labi, kamēr ļāva ēst no rokas, bet kļuva likumpārkāpēji tūlīt pēc tam, kad palūdza atstāt savus iesildītos krēslus diviem ne pārāk kompetentiem pašvaldības iestāžu (ja par tādiem uzskatām VTU Valmiera un Jāņa Daliņa stadionu) vadītājiem. Kā tur lietas tagad notiek bez šo "neaizstājamo" klātbūtnes, katrs var pārliecināties pats!
Ja ir paranoja pret pilnīgi visu, ko cilvēki paveikuši loģiskā secībā un sabiedrības labā

Pikets par ''Sakopto stadionu''?

Paldies piketa dalībniekiem par izrunātas tēmas atbalstīšanu.

Pikets par ''Sakopto stadionu''?

100% piekrītu. Sandris G. Valmierā.

Nu tādu piketu neatceros....

Nu tādu piketu neatceros.... atceros bija ar nosaukumu "Nu ļoti gribu strādāt domē", un 12 kandidāti. Sākot ar mēra kandidātu Bruņenieku, vicemēreni Kļaviņu, izpilddirektoru Treiju, finanšu direktoru Amonu, kultūras centra vadītāju Saulīti utt .. nu gatavā "zvaigžņu komanda"

Valmieras domes deputātiņiem

Valmieras domes deputātiņiem un viņu roklaižām laikām sāk svilt kautkas, ja jau tik steidzīgi jāsāk tāda aģitācija. Un domes rakstvežiem un direktoru vietnieciņiem arī ir darbs, jāraksta taču komentāri un jāatstrādā maizīte.... Laikam jau bailes ka var neievēlēt nākošajā domē un tad nāks gaismā vēl briesmīgākas lietas un tad Boķim ar pundurīšiem točna var sanākt mežā pastrādāt kādā zāģētavā, tiesa tikai par vēdera tiesu un strīpaino apģērba kārtiņu. Un visiem citiem radinieku ieliktenīšiem arī var nākties pamest siltās vietiņas valdēs, kā slimnīcā, ūdeni, namsaimniekā, VTU, renetā un visur citur......

Laikam esi no laukiem -

Laikam esi no laukiem - pirmāmkārtām "Reneta" ir Burtnieku novada nekustamo īpašumu apsaimniekošanas iestāde, un tai nekad nav bijis nekāda sakara ar Valmieras pilsētu ... otrāmkārtām zinot pilsētas mēra, un domes kopumā tā saucamos "reitingus", tad tava siekalošanās ir vienkārši smieklīga. Par tām strīpainajām parpaliņām tev gan vajadzētu satraukties vairāk pašam, jo vai nu faktus galdā, vai loki silto veļu ... Tavā stilā braucot es mierīgi varētu paziņot tavu atbildību par - piemēram banku Baltija un Krājbanka izlaupīšanu, Ebreju tautas genocīdu un sadarbošanos ar čeku.... ai ...nepatika... nu traki...tik varbūt nākamreiz pirms melosi - biškuc padomāsi - ja šāda īpašība vispār Tev piemīt.

Vai tā ir taisnība, ka dome

Vai tā ir taisnība, ka dome jau ir atradusi jau vainīgo, kādu grāmatvedi - pārmijnieci?

Vainīgu? Par ko?

Vainīgu? Par ko?

Dome pārsūdzējusi tiesas

Dome pārsūdzējusi tiesas lēmumu! Domes darbībai ir jābūt tādai, ka neviena tiesa to nekad nevar notiesāt! Tai ir jābūt tik tīrai kā ''bāreņa asarai'', kā teica viens Latvijas politiķis.

Es tādu politiķi un partiju

Es tādu politiķi un partiju Latvijā nezinu! Un parasti tie kas to skaļi no citiem prasa, paši ir ĻOTI tālu

Ko jūs tā satraucaties, ja

Ko jūs tā satraucaties, ja jau nav tiem SIC istiem sekotāju? Betr varbūt pamazām radīsies? Boķītis domāja ka ir lielpilsētas karalītis, bet te kādam ir cits viedoklis.....

Lai nu kā veco bērzu

Lai nu kā veco bērzu biedrībai cenšas, tai katastrofāli trūkst kadru, un atbalsta sabiedrībā, tā vienkārši ir apnicīga kā tāds paskaļš sētas plušķis, kuram ik pa laikam ar spērienu jāierāda vieta.

Ir jau pamats šitiem

Ir jau pamats šitiem satraukties, arī par nākošajām vēlēšanām. Nevarēs Boķis ar domes mašīnu braukt uz vēlēšanu aģitāciju pasākumiem. Būs jābrauc par savu naudiņu. Un citi pakalpiņi ar arī ar darba mašīnām nevarēs braukāt pa savām darīšanām, vai kā Vītols ar VTU mašīnu uz skolas izlaidumu 2011. gada jūnijā- no savas mājas uz puķu veikalu un tad uz skolu ar VTU mašīnu. Citi pērk biļeti autobusā , bet Vitols to naudiņu sev kabatā. Ir jau vēl šis tas ko darīt tautai zināmu.......

NU lūk - šito es atpazīstu -

NU lūk - šito es atpazīstu - ĪSTS LATVIETIS - lai tev laba diena, kaut arī tava dzīve ir pilnīga bezjēdzība.

Es ar dzirdēju, Vītols ar

Es ar dzirdēju, Vītols ar citu VTU mašīnu 2010. gada rudeņi pa nedēļas nogali nobraukāja vairāk par 200 km, bet degvielu norakstīja uz biļetēm. Valmierieši par to samksāja.....

Vispār viņš labā vietā dzīvo,

Vispār viņš labā vietā dzīvo, var redzēt kā tautas kalps dzīvo un kā paŗtie. Būs jāsalīdzina ko būs nodeklarējis. Nesen jaunu auto nopirka....

Eu Harald un Ineta - es jau

Eu Harald un Ineta - es jau saprotu, ka jūsu vecumā skleroze ir gana pašsaprotama lieta, taču kā rajona pašvaldības, stadiona un VTU darbinieki labi atceras kādiem "dienesta" mērķiem tika izmantotas automašīnas Škoda un Volvo....

Bet kapēc domei bija

Bet kapēc domei bija jāparsūdz lēmums? Tā nedrīkst būt pēc definīcijas, tai ir jābūt paraugam, etalonam likuma ievērošanā! Par ko tādam Ozoliņam domē algu maksā no nodokļu maksātāju naudas, un vēl vienam viņa radiniekam? Vai tapēc ka kāds sēž tiesā par tiesnesi un tapēc Boķim ir vajadzīgs cilvēks?

Pēc definīcijas plānprātīgiem

Pēc definīcijas plānprātīgiem cilvēciņiem vajadzētu ārstēties! Pasteidzies - varbūt vis nav zaudēts - zinu ka tuvojas mēnes aptumsums, un "pilnmēnes biedrībai SIC" ir paaugstinātas aktivitātes periods, taču Latviešu jau tā ir maz, līdz ar to katra garīgi glābtā miesa ir no svara.

Diskusija

Palasījos šo komentāru diskusiju. Nu vāji, un kamēr Domes ārējai opozīcijai būs tik vāji pretinieki-diskutētāji, tikmēr tas arī paliks neinteresanti, jeb kā saka futbolisti ,,vienos vārtos,,.

Komsamoļecs

Komentāri veco komsamoļcu un komunistu stilā......

Jautājums?

Varbūt ar piketētājiem vajadzēja rīkoties kā Krievijā? Maskavas un Sanktpēterburgas mītiņotāji izdzenāti un aizturēti. Nebūtu jāraksta anonīmās ķauzes par protestantiem, domājams daudzi būtu priecīgi, iespējams?!

domē ar likumiem OK

Tieši tā! Vai gan citādi Kaspars Ozoliņš jau postos uz Rīgu - satiksmes ministram par juridisko padomnieku. Tā kā Valmieras domē ar papīriem viss štokos. Un ne jau SICistiem tur ko klepot - zobus izlauzīs gar tiesu palodzēm stumdīdamies ka nemetās!

Žurkas pirmās mūk no

Žurkas pirmās mūk no grimstoša kuģa. Laikam sajuta sviluma smaku pakaļā. Nākošais laikam Konošonoks. Radinieki laikam jāpaglābj.....

Laižas zilais, laikam par

Laižas zilais, laikam par kaut ko bailes.....

Klepus

Nu klepot vai neklepot- tas tagad jādomā valsts kapsabiedrību valdēm. Nezinu, vai tie cilvēki atļaus šitam mērglim noteikumus uzstādīt. Pašvaldībā mīkstais IB ar šitā rokām daudz varēja sakārtot jautājumus, bet SM mērogs ir -oi, ku lielāks- ceru, ka noliks vietā puiku, kam sakāpis.
Frankenšteinam neizdevās norietējušo Galvaunovski iebīdīt, atrada citu mērgli. Viens par otru šaušalīgāki-runā, ka arī šitais Ozoliņš mēģinājis kopā ar to nodevēju baru- Olšteinu-Frakenšteinu, G.G., Upenieku un Co ZRP iebakstīties- esot atkosts un pasūtīts.

Bet tomēr kādam no domes

Bet tomēr kādam no domes tomēr bija jāieraksta komentāri lielpilsētas punduru aizsardzībai. Bet tāds jau darbs, es saprotu un vēl par to algu maksā....

Nu bailes jau laikam Boķim no

Nu bailes jau laikam Boķim no Haralda un Inetas.... Savādāk jau atbildētu tieši uz jautājumiem, bet te caur saviem roklaižam pirdinās....
Un nevajg te meklēt IP adresi kādam no SIC, ir jau vēl arī godīgi cilvēki Valmierā kas saprot kas ir kas....

Baiļu gan nav nekādu - ir

Baiļu gan nav nekādu - ir vienkārši nepatīkami, tāds sīks plušķains krancis lankšķ pa sētu.. varētu iespert, taču sabiedrība nesapratīs, tādēļ jāļauj lankšķēt kamēr apriebjas arī citiem. Klau - šitas citāts tev labs sanācis "Un nevajg te meklēt IP adresi kādam no SIC, ir jau vēl arī godīgi cilvēki Valmierā kas saprot kas ir kas...." .. saprotu ka tavuprāt daži godīgi Valmierā vēl ir, taču tie nav no SIC!!! Jā - un vēl - apmelojot citus, tu sevi par godīgu diez vai vari dēvēt - kā arī pievienojos administratoram un aicinu savam izdomātajam godīgumam pieplusot arī elementāras saziņas ētikas normas.
Lai jaukas brīvdienas visiem labas gribas un darbu cilvēkiem!!!

Nabaga Boķītis, tagad cits

Nabaga Boķītis, tagad cits [cenzēts] būs jāatrod.... un vēl ar bizīti....

Portāla administrators: Lūgums atturēties no rupjiem komentāriem!!!

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri