VL-TB/LNNK piedāvā Latvijas valstiskuma pamatus noteikt kā negrozāmus