Jānis Kaufmanis turpinās aizstāvēt savas pilsētas godu