Ko stāsta senā Valmiera par XIV gadsimta kultūrslāni