Priekšnosacījums eksportam Eiropas Savienībā – CE marķējums