Vidzemes Augstskola un Valmieras 2. vidusskola noslēdz sadarbības līgumu