Skolotāji reģionos padziļinās izpratni par ES institūciju struktūru un procesiem